Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение
Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение Многопрофилна болница за активно лечение

Болницата е разположена в три основни корпуса - централен, инфекциозен и пневмофтизиатричен.
Разполага с 400 легла, разпределени в 18 клинични отделения. В структурата на МБАЛ - Монтана влизат още 4 отделения без легла; 3 лаборатории; болнична аптека и административно-стопански блок.
Основният поток пациенти се формира от жителите на областта, но с отпадането на районирането жители и от други области се насочват към лечебното заведение.

Нашата мисия е да оказваме непрекъсваем процес денонощно на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата.


Съвет на директорите

Изпълнителен директор: д-р Тодор ТОДОРОВ

Председател: Даниела ВЛАДОВА

Зам. председател: д-р Валя ЦВЕТКОВА


Главна медицинска сестра: Йорданка ТРИФОНОВА


Доктор Тодор (Тони) Тодоров Болница Монтана - Главна сестра