27 септември 2017 г.

Проект на община Монтана по Програмата за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия” ще работи за подобряване на условията и качеството на здравеопазването, за обучения по семейно планиране, детско и майчино здравеопазване, изграждане на родителски умения и за здравословен начин на живот в двете гранични общини Монтана и Пирот.

От сръбска страна партньор е Центърът за социални дейности – Пирот. Общата стойност на проекта с продължителност 18 месеца е 457 000 евро, като всяка страна получава по близо 500 000 лева.

Днес кметът Златко Живков и изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана дадоха съвместна пресконференция, на която...

За трети път път тази година МБАЛ-Монтана обявява седмица за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата.

В дните от 25 до 29 септември всеки може да се прегледа безплатно. Лекарите ще ви направят скрининг на риска чрез анкета за това как живеете и се храните, а при необходимост ще извършат преглед и изследвания с цел ранно откриване на  болестта.

19.09.2017 г.

Зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова направи работно посещение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД –Монтана на 19 септември. 

Зам.-министър Йорданова и изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, областният управител Росен Белчев и кметът Златко Живков участваха в ритуал по освещаването и официално прерязаха лентата на изцяло обновения и преоборудван диализен център.

10 нови апарата за хемодиализа от последен клас вече ще предоставят отлични възможности по златния стандарт за комплексно лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Болните се приемат в изцяло обновено отделение, където имат възможност да получат най-съвременно и ...

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

  • Лекар за отделение по урология;
  • Лекар за отделение по акушерство и гинекология.

За контакти: 0884 879 163 - Св. Миланова

Заповед  № РД-17-98/04.07.2017 г. на Министерство на здравеопазването  за  Акредитация на лечебното заведение, за обучение на студенти и специализанти.

Прочети цялата заповед!

19 юни 2017 г.

За втори път тази година МБАЛ-Монтана обявява седмица за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата.

В дните от  19 до 23 юни всеки може да се прегледа безплатно. Лекарите ще ви направят скрининг на риска чрез анкета за това как живеете и се храните, а при необходимост ще извършат преглед и изследвания с цел ранно откриване на  болестта.

Станалите вече традиционни седмици на отворени врати по четири пъти годишно имат за цел да се повиши общата информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност за достъп до здравни услуги на всеки, включително на здравно неосигурени лица, както и да се популяризира здравословния начин на.... 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17