На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и зап. №.217/12.06.2017г. на Изп. директор на МБАЛ-АД гр.Монтана

І.Обявява конкурс за длъжността: „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

в МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите:

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • да е дееспособно лице;
  • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
  • минимална образователна система –магистър;
  • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
  • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
  • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

2.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ......

30 май  2017 г.

Днес се проведе редовно годишно отчетно събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Няма промяна в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана. Събранието прие доклада и със свое решение освобождава от отговорност членовете на съвета за 2016 г.

„От доклада за дейността и финансовите параметри на областната болница за 2016 г. можем да обобщим, че лечебното заведение е в много стабилно финансово състояние. Дружеството завърши годината на счетоводна печалба, няма просрочени задължения. Няма и идентифицирани потенциални рискове, които могат да застрашат финансовата стабилност и през настоящата година”, каза изпълнителният....

Скъпи професионалисти по здравни грижи,

За мен е удоволствие да поднеса свойте поздравления по случай  12 май - Международен ден на сестринството.

Днес е денят,  във който всички ние изразяване уважението си и почитаме приносът на професионалистите по здравни грижи към обществеността.

Със своя денонощен, всеотдаен труд, професионално и хуманно отношение към страдащия човек, Вие имате съществен принос в лечебния и оздравителен процес.

Благодаря Ви за непрестанните усилия, които полагате при грижата за пациентите, неотлъчно до своите лекари,  предлагайки им незаменима помощ и подкрепа.

Пожелавам Ви безгранични постижения в професионалния и житейския ви път.  

Честит Празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

Уважаеми колеги,

Поздравявам ви със Световния ден на здравето и здравния работник – 07 април.

Скъпи лекари и здравни работници на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, искам да изкажа своята благодарност към всички вас за усилия които полагате и непрестанните  грижи за изграждането на едно по-здраво общество, защото здравето е най-великата  ценност на човека.

Избирайки за своя реализация сферата на здравеопазването, вие избирате непрестанната борба за опазване здравето на хората, което е в основата на тяхното благоденствие.

Нека професионализмът, всеотдайността и човеколюбието са неотменна част от Вашата работа в изпълнение на нелеките Ви отговорности.

Благодаря за вашата неуморимост и  енергия, които влагате за авторитета и просперитета на нашето лечебно заведение.  

Желая много нови успехи в тази благородна професия, бъдете силни и продължавайте да вдъхвате надежда в хората, за живот изпълнен със здраве и благополучие.

Нека винаги получавате  признателността, която заслужавате.
Бъдете вдъхновени и не спирайте да дерзаете.

Честит Празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

22  март  2017 г.

Заместник - председателят на Българската академия на науките /БАН/ чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов направи дарение с лични средства на отделението по неонатология  в МБАЛ-Монтана, на стойност 2700 лева.

Археологът наскоро отбелязал рожден ден и призовал поканените на партито да не му купуват подаръци, а средствата за тях да дари за благородна кауза.

Проф. Николов дойде лично в Монтана, за да донесе апаратурата, която купил с парите, след съгласуване от какво има най-голяма нужда в момента нашето отделение.

Дарението е пулсоксиметър. Това е мецинска апаратура, необходима за всеки един от малки пациенти. Осигурява навременна диагностика и грижа за децата, родени...

Първата за тази година седмица за профилактика на туберкулозата в областната болница е от 20 до 24 март.

36 са заболелите през миналата година в Монтана, повечето са открити в рамките на „Седмица на отворени врати” с безплатни прегледи за туберкулоза, съобщи д-р Цветан Петров от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана.

„Обединени да спрем туберкулозата” – това е мотото на 2017 година за борба с тежкото инфекциозно заболяване по цял свят. Над 10 милиона души по света се разболяват годишно от туберкулоза, от които 1,5 млн. умират.

До 2030 г. туберкулозата в България трябва да е ликвидирана, предвижда ..

 

Мили дами,

Поздравявам ви по случай Международния ден на жената - 8-ми март.

Приемете най-искрените ми пожелания за здраве и просперитет във всичките ви начинания, както лични, така и професионални.

Бъдете женствени и нежни, но същевременно, борбени и силни!

Бъдете все така всеотдайни.

Нека усмивката никога не слиза от лицата ви, за да разпръсквате своята светлина и очарование.

Продължавайте да бъдете нашата упора и подкрепа, защото зад всеки успял мъж, стои една силна жена!

Благодаря за вашата всеотдайност.

 

Честит празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17