Началник отделение: д-р Надя МИХАЙЛОВА - специалист по вътрешни болести и кардиология

Специалисти:

 • д-р Светлана ВЪЛЕВА - специалист по вътрешни болести и кардиология
 • д-р Анжела ГЕОРГИЕВА - специалист по вътрешни болести и кардиология
 • д-р Даниела КАРАДЖОВА - специализант по кардиология
 • д-р Стефан АБАДЖИЕВ- специалист по вътрешни болести и кардиология
 • д-р Нели АСЕНОВА - специалист по вътрешни болести и кардиология

Старша медицинска сестра: Нина НЕНЧЕВА – магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 303

д-р Надя Михайлова н-к Отделение по кардиология   Отделение по кардиология
 

Отделението по кардиология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж на централния корпус на болницата и извършва диагностика и лечение на пациенти с остри и хронични обострени заболявания на сърдечно-съдовата система.

Отделението осъществява болнична помощ и активно лечение чрез:

 • диагностика, лечение, интензивно наблюдение на остри сърдечно-съдови заболявания;
 • диагностика и лечение на хронично обострени сърдечни заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 • функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания:
  • ехокардиография с цветен доплер;
  • холтер-мониториране;
  • велоаргометрия;
  • контролни прегледи на изписани болни;
  • платени консултации и функционални изследвания - ЕХОКГ, велотест, Холтер-ЕКГ;

В отделението има обособен Интензивен кардиологичен сектор с 6 легла за лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт, остри ритъмни и проводни нарушения, остра сърдечна слабост. По всяко време на денонощието има готовност за спешна ЕХОКГ и поставяне на временен електрокардиостимулатор, както и за своевременно насочване и подготовка за транспорт на пациенти, нуждаещи се от спешна инвазивна диагностика и интервенционално лечение.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 6 клинични пътеки.