Началник отделение: д-р Димитър ЙОНОВ - специалист по ушно-носно-гърлени болести

Специалисти:

  • д-р Светослав НЕЙКОВ - специалист по ушно-носно-гърлени болести

Старша медицинска сестра: Петранка ИВАНОВА- бакалавър и магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 312

Отоларингологично отделение

Отделението по ушно-носно-гърлени болести е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на последния (пети) етаж в централния корпус на болницата и е разкрито като самостоятелна структура през 1965 г. В него се извършват пълен обем диагностични дейности, консервативно и оперативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото:

  • заболявания на носа и околоносните кухини;
  • болести на външно и средно ухо, увреждане на слуховия нерв и нарушение на вестибуларната функция; лечение на внезапна глухота и остро настъпило намаление на слуха;
  • болести на тонзилите и техните усложнения;
  • енскоскопски терапевтични и диагностични процедури на хранопровод и горни дихателни пътища;
  • чужди тела в дихателните пътища и хранопровода.

В отделението е създадена организация на работа, позволяваща своевременно оказване на спешна медицинска помощ от областта на оториноларингология.

Има разкрити 10 станционарни легла; самостоятелна операционна и сектор по аудиология и отоневрология, оборудван със съвременна апаратура, позволяваща прецизно изследване състоянието на слуховия анализатор и вестибуларната функция.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по 12 клинични пътеки.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.