Началник отделение: д-р Йордан ЙОРДАНОВ - специалист по образна диагностика

Специалисти:

 • д-р Стела ИВАНОВА - специалист по образна диагностика
 • д-р Стефан СТЕФАНОВ - специалист по образна диагностика
 • Д-р Христо КАСТРЕВ – специалист по образна диагностика
 • Румяна КРЪСТЕВА - старши рентгенов лаборант

Телефон за контакт: 096/ 308 881, вътр. 252

отделение по образна диагностика отделение по образна диагностика отделение по образна диагностика
отделение по образна диагностика Отделение по образна диагностика
 

Отделението по образна диагностика на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж в централния корпус на болницата и разполага със стандартни апаратни комплекси - радиологични зали с необходимото оборудване, вентилационни системи, защитни средства със съответния оловен еквивалент, съобразени с нормативните изисквания за работа с източници на йонизиращо лъчение.

Чрез съвременните методи на образната диагностика и поддържане на високо ниво на професионална подготовка на лекари и лаборанти се осигурява необходимата информация за:

 • профилактика;
 • изясняване на етимологията и патогенезата на болестния процес;
 • ранна диагностика; контрол на динамиката на болестния процес;
 • ранна диагностика;
 • контрол на динамиката на болестния процес;
 • контрол на ефекта от проведеното лечение;
 • оценка степента на възстановяване на здравето и работоспособността на пациента.

Рентгеновите изследвания се извършват с високо чувствителни усилващи фолии, които повишават качеството и информативната стойност на получаваните рентгенови образи.

В сектора за УЗД се обслужват както лежащо болни, така и амбулаторни пациенти. Ехографията е основен метод в диагностичния алгоритъм при заболяване на коремните органи, млечната жлеза и щитовидната жлеза.

От три години болницата разполага с:

 • нов 4 - срезов Компютърен томограф
 • 16 - срезов Компютърен томограф
 • ядреномагнитен резонанс
 • стационарни дигитални рентгенови апарати
 • стационарен дигитален мамограф

 с което качеството на диагностичния процес значително се подобри.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.