Административно - стопанският блок на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е част от централния корпус на болницата и включва:

 • организационно управление и администрация;
 • счетоводство; • направление "Човешки ресурси";
 • информационно звено;
 • централна стерилизация и дезинфекция;
 • болнична кухня и прехрана;
 • болнична пералня;
 • автосервиз и автотранспорт;
 • материално обезпечаване, охрана и поддръжка:
  • домакинска служба;
  • енергомеханична група;
  • парна централа;
  • поддръжка;
  • кислородна станция;