Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за застрахователни услуги – 02.03.2018г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2018-0001 – 20.02.2018г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки дезинфектанти – 20.02.2018г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на перилни
и почистващи препарати и санитарни материали – 05.01.2018г.