Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на софтуерна поддръжка" - №3/21.09.2018г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя нови неупотребявани леки автомобили  за  нуждите на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана” - №2/24.07.2018г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2018-0005 – 25.06.2018г.

 

Процедура за обществена поръчка – пряко договаряне с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” - УНП 00468-2018-0004 – 12.06.2018г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2018-0003 – 11.06.2018г.

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътни транспортни услуги” - №1/04.04.2018г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” - УНП 00468-2018-0002 – 21.03.2018г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за застрахователни услуги – 02.03.2018г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2018-0001 – 20.02.2018г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки дезинфектанти – 20.02.2018г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на перилни
и почистващи препарати и санитарни материали – 05.01.2018г.