Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на перилни
и почистващи препарати и санитарни материали – 05.01.2018г.