ТРИАЖЕН КАБИНЕТ

Разположен е на партерния етаж на административната сграда. Извършват се бързи антигенни и PCR тестове. Пробонабирането за PCR тестовете се извършва до 10.00 часа.

Издават се цифрови сертификати.

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК  от  07.00  до  15.30 часа

СЪБОТА                           от  09.00  до  13.00 часа

Телефони за контакт:  096 306 881 вътрешен 276

 Мобилен:      0887 991 332

 

ВАКСИНАЦИОНЕН КАБИНЕТ

Разположен е в двора на болницата. Осигурени са всички разрешени за използване в България ваксини. С оглед спазване на всички изисквания за използване на различните видове ваксини се изготвя предварителен график.

РАБОТНО ВРЕМЕ

 ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК  от  13.00 до 15.30 часа

Телефони за записване: Мобилен:  0887 991 332