Преди 50 години се открива официално новата сграда на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” - АД в Монтана, където тя се намира и сега.

13 юли 1965 г. може да се приеме символично за рожден ден на новата болница, тъй като тогава е била завършена новата сграда край река Огоста, днес на ул. „Сирма Войвода” 4. Поетапно започва да се пренасят в нея дейности и персонал, докато се стигне до официалното й откриване през есента на същата година.

През 1959 г. с новото административно деление на страната Михайловград е обявен за окръжен център, а градската болница е преименувана в окръжна. Този акт бележи голяма промяна в структурата и организацията на болничната помощ. Тогава болницата се е помещавала в несъществуваща вече сграда, където днес се намира магазин „БИЛЛА”. Необходимостта от по-голяма и модерна сграда се налага заради нарастващия брой хора, които се заселват в града, и статута му на окръжен център.

Проектирана е нова сграда за лечебно заведение с 450 легла, а за терен на новата болница е отредена площ от 80 декара. Преди 50 години е открита основната сграда, а през годините са достроявани и още корпуси, за да добие болницата днешния си вид. Разкрити са хирургично, вътрешно, акушеро-гинекологично, детско, инфекциозно, диспансерно-гръдно отделения. Заработват и специализирани кабинети по очни болести, кабинет уши-нос-гърло, кабинети по кожни болести и физиотерапия. Клиничните отделения в болницата се увеличават и достигат 15 броя, разкриват се 8 параклинични звена, поликлиника и два филиала за хронично болни в гр. Брусарци и с. Мартиново с общ леглови фонд 929 легла.

През 1969 г. е завършена и открита сградата на белодробния диспансер, а през 1976 г. – и сградата на инфекциозния корпус.

 Отбелязвайки половин век в новата сграда, модерната днес областна болница, всъщност започва като стационар с 15 легла и един фелдшер през далечната 1893 г. Тогава в околийския център Голяма Кутловица е създадена Третостепенна държавна болница, а населеното място е преименувано на гр. Фердинанд.

В своята 123-годишна история болницата се е разраствала и е функционирала като общинска, окръжна, първостепенна окръжна, районна до областна. 

През 2000 г. е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев” – АД. Мажоритарен собственик е държавата, а останалият капитал е собственост на общините в област Монтана. 

Днес МБАЛ – Монтана е най-голямото лечебно заведение в Северозападна България, с реновирана и съвременна материално-техническа база, оборудвана с модерна апаратура, с утвърдени лекари и медицински специалисти,  които прилагат и непрекъснато въвеждат съвременни методи на лечение като лапароскопска, ендоскопска хирургия и много други.

 

« Назад