МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД е посочена първа в списък с 11-те държавни болници с най-добро икономическо състояние и финансови резултати в страната, според анализ на Министерството на здравеопазването.

Областната болница в Монтана е начело сред отличниците, които нямат натрупани загуби от минали години и текущият им резултат е печалба.

Основният извод от анализа е, че за нашата болница и за останалите от групата на търговските дружества в добро икономическо състояние не е необходима намеса от страна на МЗ , в качеството му на собственик или основен акционер, по отношение на преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала.

Резюме от годишния анализ на финансово-икономическото състояние и медико-статистическите показатели в лечебните заведения-търговски дружества, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата, бе получен преди ден от изпълнителния директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров.

„Добрите резултати при нас се дължат на екипния стил на работа, изграденото доверие между различните звена в ръководството на болницата и между лекари и медицински персонал. Работим активно и привличаме финансови средства не само от НЗОК, но и от всички възможни други източници, правим икономии, без да се нарушава качеството на лечебния процес и медицинските стандарти”, заяви д-р Тони Тодоров по повод високата оценка на МЗ за работата на болницата.

В списъка след Монтана са МБАЛ „Света Анна” в София, болницата в Шумен, столичната университетска болница „Св. Иван Рилски” и тази в Плевен, болница „Свети Наум” в София. Останалите здравни заведения с добри икономически резултати са специализирани за санаториално лечение и рехабилитация – в Бургас, Марикостиново, Велинград, Балчик и Троян.

« Назад