Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве ще заработи в МБАЛ - Монтана.

Той се открива по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020 г./

Центърът ще осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Ще предоставя информация, логистика и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, на родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване, както и психологическа подкрепа и консултиране с цел превенция на изоставянето на деца.

На деца с увреждания и хронични заболявания, недоносени деца, бременни и родилки центърът ще предоставя при необходимост консултация с лекар- специалист от МБАЛ-Монтана. По искане от друго лечебно заведение доктори от областната болница ще посещават майки и деца в риск и в дома им.

Здравно-консултативният център ще отвори врати утре. Той се намира на първия етаж в Административния блок на болницата, кабинет 3. В него работят координатор, социален работник, психолог. За контакти: 096/306-881/вътр. 359/, 0882 34 39 70.

Финансирането на дейностите на центъра е осигурено от МЗ до края на тази година.

« Назад