31 май 2016 г.

Днес се проведе редовно годишно отчетно събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Няма промяна в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана. Събранието прие доклада и със свое решение освобождава от отговорност членовете на здравния борд.

„От доклада за дейността и финансовите параметри на областната болница за 2015 г. можем да обобщим, че към края на миналата година лечебното заведение е в отлично финансово състояние. Дружеството работи на печалба и няма просрочени задължения”, каза изпълнителният директор д-р Тони Тодоров.

Д-р Тодоров подчерта, че независимо от отрицателната демографска характеристика на област Монтана, болницата остава предпочитано място за лечение от пациентите в региона и от общини в съседните области Видин и Враца, като и през 2015 г. се запазва почти без промяна на нивото на предишните три години броят на преминалите и обслужени болни – около 20 хиляди.

« Назад