В МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, открит е в изпълнение на Националната програма за подобрение на майчиното и детско здраве 2014-2020г. на Министерството на здравеопазването.

Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява комплексно обслужване на:

  • деца с увреждания, с хронични заболявания до 18 годишно възраст и недоносени деца до 1 година.
  • Здравнонеосигурени бременни и родилки с хронични заболявания и патология, извън обхвата на здравното осигуряване.

Тези рискови групи получават без направление и напълно безплатно веднъж месечно медицински прегледи и консултации  от лекари- специалисти на МБАЛ:Д-р Стамен Илиев“АД:

  • Акушер-гинеколози
  • Педиатри
  • Детски кардиолог

Медицинските прегледи и консултации  се извършват по предварително изготвен график- записвания се приемат на GSM 0882 343 970 от понеделник до петък от 07,30ч. до 16,00ч.

Към Здравно-консултативния център работят и немедицински специалисти:

  • Психолог, който оказва първична психологична помощ и подкрепа на деца с увреждания, хронични заболявания и техните родители или настойници, бременни с проблеми по време на бременността и родилки по време на болничният престой;
  • Социален работник, който предоставя информация и помощ при избор на личен лекар за новороденото, спазването на хигиенно-диетичен режим при отглеждането му и връзка и насочване при необходимост към социални служби и услуги. Домашни посещения.
« Назад