МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана събира оферти за доставки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали, подробно описани в прогнозно-количествена спецификация.

  • Прогнозната стойност на поръчката е 26 000.00 лева без включен ДДС.
  • За позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, , 2 и се представят и мостри с офертата.
  • Позиции 41, 42, 43 и 44 са специализирани перилни препарати за автоматична дозираща система на „Еколаб” ЕООД.
  • Очакваме вашите предложения до 09.12.2016г., 15:30 часа.

Целия документ + спецификация тук.

« Назад