10  февруари 2017 г.

С празничен водосвет Спешно отделение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана отбеляза своята 10-та годишнина на 10 февруари.

„Посрещаме годишнината с удовлетворение за това, че отделението ни е много добре оборудвано и окомплектовано с необходимите лекари от различни специалности, изпълнява новия стандарт за устройството на спешните отделения, приет през миналата година, когато беше повишено нивото на нашето отделение от I-во на  II-ро. Това го прави единственото на територията на областите Видин и Монтана с такъв висок стандарт на спешна медицинска помощ”, каза изпълнителният директор на болницата д-р Тони Тодоров. Според новите изисквания спешните отделения трябва да имат минимална площ от 700 кв. м, шокова зала, собствена операционна и регистратура, легла за диагностично изясняване на състоянието до 24 часа, което води до високо качество на медицинска помощ, поясни д-р Тодоров.

Предстои реконструкция и закупуване на нова апаратура и техника по проекта за спешната помощ по Оперативна програма на ЕС 2014-2020г.

Отделението е на приземния етаж на болницата, има улеснен достъп за пациенти, линейки и превозни средства. Предоставя високо специализирана диагностична и терапевтична помощ на пациенти от целия Северозапад, включително и на здравно неосигурени лица, каза завеждащият отделението д-р Цачо Маринов.

От началото на 2016 г. има много добро кадрово обезпечение, като необходимите щатове за лекари и специалисти са заети. Благодарение на усилията на спешните медици, пациентите получават медицинска помощ, адекватна на най-новите методи в медицинската наука, както и хуманно отношение. 

  За изминалите 10 години  в Спешно отделение е оказана помощ на 192 706 пациенти, от които близо 77 хиляди са хоспитализирани за болнично лечение, а останалите след интервенциите са си отишли в къщи за амбулаторно лечение.

« Назад