28 септември  2017 г.

Днес се проведе извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, на което беше направена промяна в състава на Съвета на директорите.

Сменен е председателят Светлана Йорданова, която вече е зам.-министър на здравеопазването.

Новият председател на Съвета на директорите е Милена Неделкова, която е държавен служител в Министерството на здравеопазването /на снимката/.

Няма промяна за останалите двама членове на Съвета на директорите в МБАЛ - Монтана: д-р Красимир Каменов и д-р Тони Тодоров, който е изпълнителен директор на болницата.

 Това беше единствената точка в дневния ред на днешното извънредно общо събрание на акционерите.

 

« Назад