Медицински университет – Плевен организира предварителен изпит по биология в гр. Монтана на 16.02.2019 г. за бакалавърските специалности „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности” (платено обучение), „Медицинска козметика“ и „Помощник-фармацевт”. Изпитът ще се проведе в заседателната зала на Административната сграда в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана. Начало на изпита е от 10 часа. Кандидатите, заявили предварително участието си,  заемат местата си от 9:30 до 9:45.

За допълнителна информация - Техническа комисия на МУ-Плевен - 064 884130 и

http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/2019/bulgarian-students/3459-on-line-priem-2019

 

« Назад