7 юни 2019

Акционерите на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана в лицето на мажоритарния собственик Министерството на здравеопазването, както и общините в област Монтана, проведоха редовно годишно събрание, на което приеха отчета на дружеството и продължиха мандата на ръководството на най-голямата болница в Северозапада с още 3 години.

С удовлетворение от постигнато беше отчетено, че 2018-та е поредната година, която дружеството приключва без просрочени задължения към кредитори и на печалба.

Беше подчертано стабилното и устойчиво развитие на лечебното заведение, въпреки конкурентната среда. МБАЛ-Монтана е стожер на здравеопазването в Северозапада, защото безотказно обслужва пациенти от целия регион, обезпечена е с човешки ресурс, медицинска апаратура и техника и е със стабилни финансови показатели.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров обобщи, че благодарение на капиталовите трансфери от Министерството на здравеопазването и на община Монтана, през изтеклата година е ремонтирано и обновено отделението по хемодиализа, извършва се ремонт на отделението по съдебна медицина и патоанатомия. Предстои закупуване на рентгенов апарат тип „С-рамо“ за отделението по ортопедия, операционна маса за отделението по хирургия и апаратура за отделението  по физиотерапия, както и легла за отделението по реанимация. Всичко на обща стойност около 330 хиляди лева.

На събранието на акционерите беше взето решение за удължаване мандата на изпълнителния директор д-р Тодоров и на членовете на Съвета на директорите с 3 години.

« Назад