За трети път Медицински университет Плевен организира предварителен изпит по Биология в МБАЛ“Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, на 15.02.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на администрацията.

« Назад