10.06.21 г.

На 10 юни се проведе редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД -Монтана.

Съгласно предварителния дневен ред, в началото Съветът на директорите представи доклад за дейността на дружеството през тежката пандемична 2020 година. В него са изведени основните предизвикателства, затруднения и успехи, през които премина лечебното заведение, а и цялото общество, през белязаната от световна пандемия 2020 година.

Беше отчетено, че след спад при първия локдаун, наложен през март миналата година, постепенно дейностите се възстановяват в достатъчен обем, което даде възможност за своевременно разплащане към доставчиците без голямо забавяне. Заплатите и допълнителните възнаграждения са изплащани без забавяния и отлагания, включително и допълнителните средства за медиците на първа линия в борбата с ковид-19, които се осигуряват от Министерството на здравеопазването.

“Основен ангажимент и предизвикателство пред ръководството на болницата бе да се направи преструктуриране на лечебното заведение за посрещане на втората вълна от пандемията през есента на миналата година, при която изцяло преструктурирахме инфекциозно отделение, отделението по пулмология и фтизиатрия, поставихме допълнителни инфекциозни легла в бившето отделение по урология за пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи. Общо предвидените за битка с ковид легла достигнаха 94 броя, плюс три интензивни. В последните месеци от годината се наложи допълнително да разкрием ковид легла в повечето отделения на болницата, където лекувахме пациенти с основно друго заболяване, но същевременно позитивни на тази инфекция. Така в някои от най-тежките месеци леглата, на които можехме да настаним засегнати от пандемията пациенти достигнаха до 140 броя. Имахме готовност при нужда да преструктурираме до 50% от  капацитета на лечебното заведение, но не ни се наложи да достигнем до тази най-тежка фаза на заболеваемост от ковид 19 в региона”, докладва изпълнителният директор д-р Тони Тодоров. На територията на лечебното заведение се разкриха своебременно триажен и имунизационен кабинет, които работят и към момента.

Епидемията променя картината в лечебните заведения, която имаше в предишни години. Имаше отлив на пациенти с други хронични заболявания, които отлагаха лечението си,  като за първи път средногодишната заетост на 400-те легла в болницата падна под 60%. Но въпреки този негативен ефект, не само върху здравето на хората с хронични продължителни заболявания, но и във финансов план, няма просрочени задължения към доставчици и кредитори, а МБАЛ-Монтана приключи годината с балансова печалба от 14 хиляди лева.

“Нашата мисия е да оказваме 24 часа в денонощието без прекъсване диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата”, казва изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

Благодарение на усилията на ръководството на болницата бяха привлечени дарения за близо 250 хиляди лева, с които се закупиха медицинска апаратура, изградиха се кислородни инсталации в отделенията и се осигуриха защитни предпазни средства и консумативи в достатъчно количество. Под ръководството на д-р Тодоров, МБАЛ Монтана продължава да е сред финансово стаблилните болници в страната, видно и от излизането на печалба през тежката 2020 година.

Общото събрание прие решения, с които одобри годишния финансов отчет,  заверен от регистриран одитор, и за разпределение на печалбата, като освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите. 

Без промени  остава ръководството на болницата. Съветът на директорите на МБАЛ - Монтана продължава работа в досегашния си състав: Милена Неделкова  - преставител на МЗ и председател, д-р Красимир Каменов - зам.-председател, и д-р Тони Тодоров  - изпълнителен директор.

« Назад