Направено е и дарение от името на Г-жа Захаринка Славейкова Димитрова  на стойност 1000 лв.

« Назад