14 февруари 2022 г.

Изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана д-р Тони Тодоров  съобщи данни от направения анализ на дейността през  изтеклата 2021 година на най-голямата болница в Северозападна България.

Д-р Тодоров отчете, че независимо от предизвикателствата на пандемията, МБАЛ - Монтана приключва годината в стабилно финансово състояние с балансова печалба от 15 000 лева.

Лечебното заведение няма просрочени задължения към доставчици на услуги и медикаменти, въпреки допълнителните проблеми във връзка с повишаващите се цени на тока  и газа, които с усилията на ръководството на болницата и благодарение на компенсациите от държавата не са довели до криза.

Пандемията от ковид-19 има много по-остро отражение върху живота в област Монтана, респективно и върху работата и финансовите резултати на болницата през изминалата година,   спрямо предходната 2020 година.

Значително е увеличен броят на пациентите с ковид-19, настанени в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД. Те са три пъти повече спрямо лекуваните в болницата през 2020 г., а именно 2517 човека, при 748 за първата година от пандемията. Тежестта на пандемията води до периодично ограничаване на плановите дейности и съответно се отразява на преминалия брой болни с други заболявания.

Пандемията оказва влияние и върху статистически показатели на здравната картина в региона, като показателят за смъртност от ковид - 19 в МБАЛ-Монтана е 12,72% от настанените - един от много добрите в страната спрямо други лечебни заведения,

“Благодарение на професионализма, усилията, денонощните грижи и непрекъснатата осигуреност с медикаменти и всички налични възможности за лечение, спасихме повече човешки животи от тежката инфекция,  подчерта д-р Тодоров. Бяха извършени доста спешни преустройства във връзка с пандемията. Доизградени са кислородните инсталации в пулмологията и инфекциозното отделение, в хирургията и неонатологията. Беше изграден допълнителен кислороден резервоар и цялата болница премина на централно подаване на кислород. Регулярни бяха доставките на кислород, медикаменти, както включително най-скъпите специфични моноклонални антитела и ремдесивир за най-тежките случаи на пациенти с инфекцията. В края на годината Министерството на здравеопазването финансира със 174 хиляди лева осигуряването на кислород за всички нуждаещи се пациенти  за предстоящите месеци напред.

МЗ подкрепя инвестиционните намерения на МБАЛ-Монтана. Сключен е договор и доставка на асансьор в централен корпус, както и за ремонт на бани, тоалетни и вертикални щрангове в него, на стойност 280 хиляди лева. По програма на МЗ за справяне с пандемията е одобрено финансирането на предстоящо цялостно преустройство на отделението по пулмология, подмяна на кислородната инсталация в централна реанимация и за закупуване на апаратура. В инвестиционния план за настоящата 2022 г. са залегнали закупуването на нов дигитален графичен рентгенов апарат, нов ехограф и компютърни станции за цялото лечебно заведение.

През миналата година средната заплата за медицинския персонал е значително увеличена, вследствие допълнителното финансиране за работа с пандемията от ковид -19. Лекарите и медицинските специалисти работят в условията на пренатовареност, има и частичен недостиг в определени моменти.

На 18 февруари, петък,  ще се проведе извънредно събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана, на което се предвижда да има промяна в състава на Управителния съвет, като на мястото на досегашния представитгел на държавата Милена Недялкова встъпи като независим член, избран след проведен конкурс, пулмологът д-р Цанко Мондешки.

« Назад