07.03.2022 г.

Извънредно събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана се проведе на резервна дата днес, 7 март.

На него присъстваха акционерите - представители от Министерството на здравеопазването и общините на област Монтана - представляващи 98, 65% от капитала на дружеството.

С гласуване днес не бяха приети решения по обявения дневен ред на събранието за промени в състава на Съвета на директорите.

Борда на дружеството остана непроменен в досегашния си състав:

Председател Милена Недялкова от МЗ, заместник-председател д-р Красимир Каменов, член на Съвета и изпълнителен директор д-р Тони Тодоров.

« Назад