Скъпи съграждани,

Уважаеми служители на МБАЛ - Монтана,

Независимо от предизвикателствата на пан­демията МБАЛ - Монтана остава финансово ста­билна с балансова печалба от 15 000 лева. Ня­маме просрочени задължения към доставчици на услуги и медикаменти въпреки допълнител­ните проблеми заради повишаващите се цени на тока и газа, които с усилията на ръковод­ството на болницата и благодарение на компен­сациите от държавата не доведоха до криза.

Пандемията от ковид има остро отражение върху живота в област Монтана, но се справи­хме с всички предизвикателства на борбата със заразата. Работихме при екстремни условия, но защитихме живота на гражданите с висок про­фесионализъм и стоицизъм.

Скъпи колеги, сърдечно ви поздравявам по случай Свети Дух - празника на Монтана, с ува­жение към вас за благородния труд и всеотдай- ността, спомагаща за раждането на всеки нов живот! Работете с любов, защото вашето при­знание е символ на хуманност и достойнство!

Скъпи съграждани, на всички вас желая здраве, благополучие, енергия и увереност!

Д-р Тони Тодоров, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р Стамен Илиев,, и почетен гражданин на Монтана

« Назад