Проведе се редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД. Беше приет докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и одобрен годишният финансов отчет на лечебното заведение за миналата година.

„Цялата 2021 г.   премина под влиянието на пандемията. Битката с ковид-19 наложи затруднения, изправи ни срещу доста предизвикателства, които с адекватни управленски решения бяха решавани своевременно“, обобщи ситуацията в доклада си изпълнителният директор д-р Тодор Тодоров.  Въпреки трудностите и ограниченията заради вируса болницата завършва годината на счетоводна печалба от 13 000 лева.

Освен разходите за издръжка и оперативна дейност на болницата са осигурени и допълнителни капиталови средства по няколко проекта. За основен ремонт на водопроводната система, баните и тоалетните в централния корпус на болницата одобрените средства са 280 хиляди лева, като ремонтът се извършва в момента. Отпуснати са средства и за нов асансьор, който в момента се монтира и ще е готов до дни.

« Назад