МБАЛ Монтана против тютюнопушенетоУважаема госпожо Атанасова,

Ръководният състав на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана открито заявява своята подкрепа за водената от Вас политика за пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места и изразява своето несъгласие с искането на част от обществото на Република България за частична забрана.

Тютюнопушенето е основен рисков фактор за възникване на редица социалнозначими заболявания като онкологичните, белодробните и сърдечносъдовите. Забраната за тютюнопушене на закрити обществени места ще намали риска от възникването на подобни заболявания, както и ще намали социалните разходи за лечение и изплащане на болнични  и загубите на икономиката от неприсъствените работни дни на трудещите се поради болест.

Частичните ограничения не предпазват и работещите в развлекателната индустрия - най-често жени и млади хора, от постоянните въздействия на съдържащите се в тютюневия дим канцерогенни и токсични вещества.

Цялостният подход е по-ефективен от гледна точка на осигуряване на чист въздух в закритите помещения и предотвратяване на вредните въздействия на пасивното пушене.

Цялостната забрана за тютюнопушене е и израз на стремежа към осигуряване на равнопоставеност на хората, които са изложени на рисковете на пасивното тютюнопушене.

Досегашните етапи за промяна в Закона за здравето с въвеждането на зони за пушачи и непушачи, не са в състояние да доведат до търсения ефект, затова подкрепяме категорично позицията за пълна забрана на тютюнопушенето във всички затворени обществени места.

Физическото здраве на нацията трябва да е приоритетна ценност за държавата, която изпреварва икономическите интереси, на която и да било професионална или бизнес общност.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Д-р Цветан Тодоров

« Назад