МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана търси
неонатолог или педиатър за Отделение по неонатология
Възнаграждение-съгласно Вътрешните правила за работна заплата.

Болницата е акредитирана с отлична оценка за обучение на студенти и специализанти по 11 клинични специалности. Разполага с утвърдени места за специализация по утвърден списък на МЗ.
Лечебното заведение ще предложи трудови договори на лекари, според потребностите си.

За контакти: 0884879163

« Назад