Ремонт в МБАЛ МонтанаГолям ремонт тече в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” в Монтана. Въпреки строително – монтажните работи за изграждането на отделение за ранна диагностика на онкологичните заболявания и на административен блок, пациентите не страдат. Ръководството на болницата се извинява за временното неудобство.  
През 2010г. беше завършен процеса на разработване, подаване и одобрение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. С Управляващия орган на Оперативната програма – Министерство на регионалното развитие и благоустройството са сключени договори с 13 лечебни заведения за изпълнение на конкретни проекти.
Поради факта, че МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” Монтана е най-голямото лечебно заведение в Северозападна България с добра материално-техническа база и високо квалифицирани специалисти, финансово стабилна с липса на просрочени задължения към доставчици на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура, нашата болницата получи доверието на Министерство на здравеопазването и беше одобрена за финансиране по този проект.
Целта на проекта е намаляване на смъртността и увеличаване на преживяемостта при онкологични заболявания, чрез разширяване възможностите на ранна диагностика. Ще бъде доставена и монтирана високо технологична медицинска апаратура на стойност 8,6 млн.лв

Проекта е за ранна диагностика на онкологични заболявания и включва:

 1. Изцяло ново оборудване на Образната диагностика с най-висок клас апаратура:
  • Ядрено магнитен резонанс;
  • 16 срезов скенер;
  • Дигитални рентгенови апарати;
  • Дигитален мамограф;
  • най-висок клас ехограф.
 2.  Клинична лаборатория – лабораторен модулен апарат за всички биохимични и имунологични изследвания, вкл. туморни маркери и хормони.
 3. Ендоскопска и бронхоскопска видеоапаратура за ранна диагностика на заболяванията на гастроинтестинален тракт и бял дроб.
 4. Стерилизация.

Модерно отделение за ранна диагностика на онкологичните заболявания в МонтанаОтделение за ранна диагностика на онкологичните заболявания

Проектът е в процес на реализация и ще приключи в края на март 2013 г.
Едновременно с това се реализира и проект „Изграждане на медицински център с консултативни и функционални кабинети и административен блок” на стойност 438 783,07лв. , с финансиране от МЗ 250 000 лв., който ще приключи юни 2013 г.

« Назад