Д-р Цветан Тодоров - Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. МонтанаУважаеми колеги,

Поздравявам Ви по случай 7-ми април - Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник.
Изказвам благодарност на всички Вас - медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за Вашия всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхвате сила, увереност и надежда на болните, както и за приноса Ви за авторитета и доброто име на нашата болница.
Желая Ви да имате много вяра и оптимизъм, за да продължите в трудните икономически условия да се борите за човешкото здраве, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет.
Желая Ви здраве, благоденствие и щастие, защото го заслужавате като хора, които носят най-голямата отговорност за другите.
Честит празник!

Д-р Цветан Тодоров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана
 

« Назад