Главната цел на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана е непрекъснато подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Висшето ръководство поема ангажимент за поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, като си поставя следните ръководни принципи:

Целия документ можете да прочетете тук.

« Назад