Лимитът за медицински дейности на болницата през август, спуснат от здравната каса, удари дъното. Едва 583 387 лева са предварително одобрените разходи за лечение на пациенти по клинични пътеки, което е само 66% от стойността на реално изработеното за 878 000 лева.
За сравнение, за месец май касата е определила лимит на МБАЛ-Монтана за над 800 хиляди лева, за юни малко под тази сума, но одобреното за август е напълно недостатъчно, за да се разплатим с доставчиците ни и просрочените задължения ще започнат отново да растат, заяви изпълнителният директор д-р Тони Тодоров.
Той подчерта, че възнагражденията на лекарите и медицинските специалисти към момента се изплащат в срок, по график след няколко дни предстои да получат заработеното през август.
В писмо до НЗОК д-р Тодоров възразява срещу необоснованото намаляване на парите за лечение и настоява в срок до 30 септември касата да се разплати за изработеното над лимитите за юни и юли в размер на над 350 хиляди лева. А за следващите месеци лимитите да не падат под 900 хиляди лева, колкото е средномесечния разход за лечение на болните от началото на годината. А като се има предвид и повечето болни през есенно-зимния сезон, разходите може и да са по-големи, прогнозират лекарите.

« Назад