Съветът на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, свика извънредно общо събрание на акционерите, на което да бъде приета промяна в капитала на дружеството. В него участваха представители на държавата и на 7 от 11-те общини в област Монтана.
Държавата увеличава с непарична вноска в размер на  2 284 880 лева своя дял в акционерното дружество чрез апортиране на терена, върху който е построен сградният фонд на болницата. Решението за включване на имота частна държавна собственост в активите на болницата е взето от Министерския съвет на 23 юни. Така най-големият акционер – държавата вече притежава 86% от капитала на най-голямата болница в Северозапада.  
 „Придобиването на собствеността върху терена от МБАЛ - Монтана ще ни даде възможност за благоустрояване и извършване на стопански дейности, които не противоречат на закона за здравето”, каза изпълнителният директор д-р Тони Тодоров. Той съобщи, че това решение е прието единодушно от акционерите.
Заради промени в кадастралния план на община Монтана след обособяването на недостроения бивш  Хирургически блок в отделен терен, акционерите приеха промяна на адреса на дружеството, което вече се намира де юре на ул. „Сирма Войвода” 4.
 

« Назад