МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД ГР. МОНТАНА,

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство

Търгът ще се проведе на 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ОТ 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, при следните условия:

1. Начална цена на лек автомобил марка

«Опел Астра» с ДК № М 2115 АК – 790.00 лева;

2. Стъпка за наддаване : 40.00 лева;

3. Начин на плащане – в брой или по банков път.

4. Срок на закупуване на тръжна документация–16.02.2015г.-15:00ч.

Цената на тръжната документация в размер на 20.00 лева е платима в брой на касата на лечебното заведение.

5. Депозит за участие: 100.00 лева.

Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:

ТБ: ОББ клон Монтана,Сметка: BG11UBBS82211010448611,

BIC на ОББ:BBSBGSF, или внесен на касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

Краен срок за внасяне на депозита – 16.02.2015г. 15:00 часа.

6. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга– 16.02.2015г. до 15:30 ч.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

 

« Назад