Във връзка с чл. 17(1) от Наредба №1/22.01.2015г.; Д.в. бр. 7/27.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № З-48/09.02.2015г. на изп. директор,

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана  обявява:

І. Свободни длъжности за специализанти по специалности:

1. Лекар, специализант по"урология"                                        - 1

2. Лекар, специализант по"ортопедия и травматология"   -  1

3. Лекар, специализант по"пневмология и фтизиатрия"      - 1

4. Лекар, специализант по"нефрология"                                  -  1

5. Лекар, специализант по"образна дигностика"                   -  1

6. Лекар, специализант по"педиатрия"                                     - 1

7. Лекар, специализант по"хирургия"                                        -  1

8. Лекар, специализант по"анестезиология и интензивно лечение"-  1

            ІІ. Допълнителна информация: г-жа Миланова на  GSM 0884 879 163

            ІІІ. Желаещите да кандидатстват за обявените места да изпращат  документи си на адрес: гр. Монтана, 3400, ул. „Сирма войвода” №4, пощ. кутия 82, или ел. адрес mbalmont@net-surf.net  или на факс 096 307554.

« Назад