МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана търси:

  1. Неонатолог или педиатър за отделение по неонатология;
  2. Лекар или лекар,вътрешни болести  за отделение по вътрешни болести;
  3. Лекар или лекар, невролог за отделение по нервни болести;
  4. Лекар за отделение по спешна медицина;
  5. Лекар или лекар, образна диагностика за отделение по образна диагностика;
  6. Лекар или лекар,уролог за отделение по урология;
  7. Медицински лаборанти;
  8. Рентгенови лаборанти.
  9. Лекар или лекар, хирург за отделение по хирургия


Възнаграждение-съгласно Вътрешните правила за работна заплата.
Болницата е акредитирана за обучение на студенти и специализанти по 14 клинични специалности.
Разполага с утвърдени места за специализация по утвърден списък на МЗ към МУ гр.София и МУ гр.Плевен.

Лечебното заведение ще предложи трудови договори на лекари, според потребностите си.
За контакти: 0884879163 Миланова

« Назад