12 май 2023 г.

В чест на юбилейната 20-та годишнина от създаването на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/  и Международния  ден на медицинските сестри – 12 май – изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, д-р Тони Тодоров връчи шест награди на професионалисти по здравни грижи от дружеството. Отличените са Невена Василева – старша мед. сестра на отделението по ортопедия и травматология, Таня Иванова – мед. сестра в отделението по нервни болести, Димитринка Димитрова – мед. сестра в мултипрофилно спешно отделение, Елеонора Асенова – акушерка в отделението по неонатология, Анна Георгиева – старша лаборантка на клинична лаборатория и Миглена Иванова – старша мед. сестра на отделението по инфекциозни болести.

Юбилейната годишнина на БАПЗГ беше отбелязана в Монтана подобаващо с голямо събитие, което събра над 200 професионалисти по здравни грижи от цялата област Монтана, работещи в четирите болници, амбулатории, РЗИ, училища и детски заведения. Бяха връчени награди на отличените на регионално ниво професионалисти по здравни грижи. Две от наградените са от МБАЛ-Монтана, а именно Красимира Каменова – старша мед. сестра на отделението по пневмология и фтизиатрия, и Петя Начева Георгиева – старша акушерка на отделението по акушерство и гинекология. Наградите им бяха връчени за техния богат опит, висока отговорност и взискателност при изпълнение на работата, умения за работа в екип, милосърдие и огромна сърдечност. Те ежедневно се  доказват като непрекъснато повишават своята квалификация и професионално ниво, притежават качествата, знанията и уменията и се радват на висока удовлетвореност от пациентите си, се казва в аргументите за номинацията им. Специална награда за цялостна дейност получи д-р Даниела Белниколова – зам-директор по медицинската част на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана.

Медицинските специалисти на събитието получиха приветствия и специална благодарност за грижите, успехите и личните си човешки качества от кмета на община Монтана г-н Златко Живков и от името на БЛС в Монтана в лицето на д-р Людмил Джурджов.

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 10 от 15.05.2023 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана и Решение № Р-4 от 15.05.2023г.,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ  № 4 В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на на 31 май 2023г. от 13: 00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.» Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем – 122.00 (сто двадесет и два) лева без включено ДДС , при цена на кв. метър – 8.33 лева/осем лева и тридесет и три стотинки/;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 10.00 /десет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение. Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .
 7. Депозит за участие: 50.00 /петдесет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;   Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09 юни 2023 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Уважаеми колеги,

Уважаеми медицински сестри,

Професионалисти по здравни грижи.

 За мен е чест да Ви поздравя по повод Световния ден на професионалистите по здравни грижи - 12 май!

Приемете моите поздрави за вашия професионален празник.

Приемете признателността ми за отговорното отношение, постоянството и благородството, които проявявате всекидневно.

Благодаря Ви за достойната работа!

Бъдете здрави и много успешни!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

27.04.2023 г.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана, е втората болница в страната, която се включва в инициатива на президента Румен Радев и министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев за организиране на безплатни медицински прегледи от лекарски специалисти в отдалечени региони на страната.Целта е хората от отдалечените села, които не могат  да пътуват  да получат високоспециализирана консултация и медицинска помощ.

Акцията стартира днес в трите най-отдалечениточки в община Монтана – селата Славотин, Долна Рикса и Клисурица. С подкрепата на местната власт рано сутринта с автомобил на МБАЛ тръгна екип от медици – д-р Стефан Чакъров - хирург, д-р Каменова – пулмолог, д-р Давидова-кардиолог, начело лично с ....

13 април 2023 г.

Министърът на здравеопазването в служебното правителство д-р Асен Меджидиев направи посещение на областната болница в Монтана.

Изпълнителният директор на най-голямото лечебно заведение в Северозападна България д-р Тони Тодоров беше домакин на събитието и заедно с министър Меджидиев и кмета Златко Живков официално прерязаха лентата и дадоха старт на работата на модерен рентген в отделението по пулмология и фтизиатрия. Тържествено освещаване на новата придобивка направи отец Николай. На Велики Четвъртък и в навечерието на най-големия за християните празник Възкресение Господне /Великден/ той пожела на всички лекари, медицински специалисти и гости здраве и благоденствие! В словото си отецът подчерта, че със своята работа и отдаденост медиците са като светците, които почита църквата ни.

За закупуването на този последен клас дигитален графичен рентгенов апарат Министерството на здравеопазването е отпуснало на.....

Честит празник на целия екип на

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев „ АД - Монтана

Скъпи колеги,

Днес е празничен ден за всеки здравен работник, на представителитте на най-хуманния труд, на хората с призвание да пазят най-ценното – здравето!

Обръщам се към вас с пожелание все така всеотдайно да се борим за всеки човешки живот и все ние да излизаме победители.  Да живеем във всеки момент със съзнанието, че хората в бели престилки носим отговорност за другите, защото нашата професия е не само работа, но и призвание!

Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, професионална удовлетвореност и повече поводи за радост и усмивки!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Продължава устойчиво превенцията на всяко тримесечие да се провежда Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, в изпълнение на  "Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025г." 

От 8 до 12 часа в отделението по пулмология и фтизиатрия всеки може да си направи безплатен профилактичен преглед без направление от личен лекар. Там ще му бъде направена анкета и проба манту, като според обективното състояние и споделеното от пациента той ще се насочи за допълнителни изследвания и лечение.

Двойно повече са новооткритите случаи на туберкулоза през 2022 г. спрямо предходната година, като техният брой е 32 спрямо 16, каза лекуващият лекар д-р Цветан Петров. Високият ръст в заболеваемостта според него се дължи на пандемията от ковид-19, поради която  хората се страхуваха от заразяване и отлагаха прегледите при лекар. Добрата новина е, че няма нито един починал през 2022 г. от туберкулозата, която продължава да е тежка болест, причинява трайна нетрудоспособност за дълъг период от време, понякога три и повече години.

01 март 2023 г.

На проведеното извънредно общо събрание на акционерите беше одобрена бизнес програма за развитие на най-голямата областна болница в Северозападна България до края на 2024 г. Тя предвижда инвестиции за подобряването на инфраструктурата на лечебното заведение, както и ремонт на отделенията, лекували болни от ковид-19 по време на световната пандемия. Планира се увеличение на броя на медицинските специалисти и специализантите, както и...

24 февруари 2023 г.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, АД-Монтана се присъединява към вълната на съпричастност в страната в помощ на пострадалите от разрушителните земетресения в Турция и Сирия.

Най-голямата болница в Северозапада ще дари от болничната си аптека медикаменти и консумативи – антибиотици, обезболяващи лекарства, антикоагуланти срещу съсирване на кръвта, банки за венозни вливания, превързочни материали. Те ще бъдат натоварени на две палета и ще заминат днес за южната ни съседка.

Дарението е на стойност 8100 лева, от собствени средства на МБАЛ-Монтана, каза изпълнителният директор д-р Тони  Тодоров. Той обясни акта на проявена хуманност към пострадалите в Турция и Сирия, като проява на състрадание и човечност, които са присъщи качества на българския лекар.

21 февруари 2023 г.

Глобалната благотворителна организация „Адра“, която развива дейност в 130 държави по света в подкрепа на местните общности, направи дарение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-Монтана.

Фондацията дари 20 броя болнични легла, напълно окомплектовани с нощни шкафчета и матраци, 2 броя дефибрилатори и медицински консумативи за нашата болница.

По решение на ръководството на болницата леглата ще бъдат поставени в отделението по ортопедия. Те ще подновят амортизирани вече налични легла, ползвани повече от 10 години.

Предоставените електрически болнични легла и  оборудване са от Австрия, много запазени, в добър вид и годни веднага за употреба.

Това е поредното дарение за МБАЛ-Монтана, което не е кампанийно, както обикновено става по Коледа или около други специални поводи, за коено изказвам сърдечна благодарност на фондацията, каза изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Тони Тодоров.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33