Уважаеми колеги, честит празник!

Вие сте избрали една от най-динамичните области на медицината.

Област, която изисква интензитет на работата, бързина на реакциите, скоростно вземане на решения.

Дейности костващи много усилия и с особена важност.

Благодарим ви!

Приемете моите искрени пожелания за здраве, щастие и много късмет.

Лични и професионални успехи и ползотворен труд.

Бъдете здрави!

 

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

12 май 2021 г.

По повод Международния ден на медицинските сестри - 12 май  бяха наградени с грамота специалистите по здравни грижи в отделенията на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана.

Решението за първи път тази година наградите да са за всички отделения е на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи/ БАПЗД/ и е във връзка с невероятните усилия и отговорна работа на медицинските сестри в усложнената пандемична обстановка заради ковид-19.

Със специален плакет бяха наградени три отделения - по инфекциозни болести, по пневмология и фтизиатрия и по анестезиология и интензивно лечение на.......

Честит празник, скъпи медицински сестри!!!

За мен е удоволствие да ви поздравя на днешният ден.

Пожелавам ви на първо място ЗДРАВЕ и не по-малко ЩАСТИЕ.

Бъдете все така добри и отдадени в професията си, нека тя ви носи

  просперитет, радост,успехи и много благодарни пациенти.

Весел празник!

Д-р Тони Тодоров

Изп. директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД

 

7- ми април –  Световен ден на здравето и професионален празник на здравния работник!

Честит празник, скъпи колеги!

На днешния ден искам да изкажа своята благодарност и признателност към всички вас за неуморния труд и борба с новото  здравно предизвикателство със световна значимост, пред което сме изправени от толкова време.

Въпреки дългия период на „борба“, всички вие, с колективни действия, продължавате да извършвате  своите дейности за опазване здравето на хората.

Благодаря ви!

Бъдете здрави!

Д-р Тони Тодоров

Изп. директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №180/23.03.2021г. на изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните  длъжности:  

 - Лекар, специализант по акушерство и гинекология-1;

 - Лекар, специализант по кардиология-1;

 - Лекар, специализант по нервни болести-1;

 - Лекар, специализант по педиатрия-1.

 - Лекар, специализант по хирургия-1;

2. Изисквания за длъжността: придобита.....

Привърженици на спортен клуб ЦСКА направиха дарение на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев “ АД - Монтана.

Червените запалянковци от фенклуб “Дивизия Монтана” се включиха в национална благотворителна кампания на спортен клуб ЦСКА под мотото хаштаг “Повече ОтОтбор”, която е техният принос в тежките дни на пандемия в страната.

Събраните средства монтанските фенове на армейците решиха да дарят за най-малките ни съграждани, които изплакват за първи път и идват в живота ни в...

Честит 8- март, мили дами!

Приемете моите искрени пожелания по случай днешният празник.

Бъдете нежни и красиви, възторжени и вдъхновени, уверени и успяващи!

Бъдете винаги обичани и продължавайте да дарявате топлина и доброта! 

Весел празник!

Д-р Тони Тодоров
изпълнителен директор на
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 100 от 27.01.2021г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за отдаване под наем на недвижим имот – функционални и консултативни кабинети в административния корпус на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

Търгът ще се проведе на 16.02.2021 год. от 11:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, при следните  условия:

  1. Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър - 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/;

2.1. Кабинет № 1 – 72.67 лева, без включено ДДС;                                               

2.2. Кабинет № 2 – 99.97 лева,без включено ДДС;

2.Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:9.00 /девет/лв.

   3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   4.  Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   5.  Срок и цена за закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 15.02.2021год. - 15.00 часа; Цената е в размер на 10.00 лева и е платима в брой на касата на лечебното заведение или по банков път в ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; Сметка:  BG71IABG74741001032600; BIC : IABGBGSF 

    6.  Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите; Депозита се внася се на касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана или на посочената в т.6 банкова сметка.

 Краен срок за внасяне на депозита –15.02.2021г. год. до 15:00 ч.

   7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга–15.02.2021г. до 16.00ч;

   8. Оглед на обекта – всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на заявленията и след представяне на документ за закупена тръжна документация;

   9. При обявяване на търга за непроведен, както и за някой от кабинетите, повторен търг ще се проведе на  26.02.2021г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана с краен срок за приемане на заявленията за участие, закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит – 25.02.2021 г.-  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

21 януари - Ден на родилната помощ.

Скъпи колеги, честит професионален празник!

Благодарим ви за отдадеността с която изпълнявате своя лекарски дълг, за търпението и грижите които полагате, за най-ценното за човека, нашите деца, нашето богатство.

Продължавайте с висок професионализъм, любов и всеотдайност да следвате своята мисия, като посрещате новия живот.

Бъдете здрави, знаещи и можещи!

Честит Празник!

 

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

Двама лекари с  придобита специалност - Кардиология

или двама лекари 

За контакти: 0884 879 163 - Св. Миланова

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36