07 юни 2019 г.

Д-р Тони Тодоров е в лигата на „Лекарите, на които вярваме“ за 2019 г.

Хирургът, който е и изпълнителен директор на МБАЛ-Монтана, е номиниран от пациенти и граждани  от Монтана и региона за престижната ежегодна класация, която се провежда по инициатива на в. „24 часа“.

Ежедневникът публикува снимка с информация за него в днешния си брой. В тази група са общо 550 носители на приза от цялата страна, които са доказани професионалисти, разпознаваеми и предпочитани от пациентите по съответните медицински специалности.

         Заслужилите доверието на пациентите медици получават сертификат, влизат в справочник-алманах и интернет-търсачка „Лекарите, на които вярваме 2019“, където хората могат да се ориентират как може да се стигне до най-близкия добър лекар от 34-те ключови области на медицината.

         Призьорите бяха наградени на тържествена церемония в НДК в София за професионализма и вниманието си към пациентите.

        

 

7 юни 2019

Акционерите на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана в лицето на мажоритарния собственик Министерството на здравеопазването, както и общините в област Монтана, проведоха редовно годишно събрание, на което приеха отчета на дружеството и продължиха мандата на ръководството на най-голямата болница в Северозапада с още 3 години.

С удовлетворение от постигнато беше отчетено, че 2018-та е поредната година, която дружеството приключва без просрочени задължения към кредитори и на печалба.

Беше подчертано стабилното и устойчиво развитие на лечебното заведение, въпреки конкурентната среда. МБАЛ-Монтана е стожер на здравеопазването в Северозапада, защото безотказно обслужва пациенти от целия регион, обезпечена е с ...

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 57 от 20.05.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 16 от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площ  от два кв.м. в централния болничен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, за поставяне на маси за продажба на вестници и списания, при следните условия:

1.  Начална цена за месечен наем за площ / общо 2 кв.м. – 80.00  /осемдесет/ лева.

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 5 /пет/ лева.

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  06 юни 2019 год. -15.00 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 10.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 40 /четиридесет / лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 06.06.2019 г. до 15:00ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 06.06.2019г., 16:00 ч.

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 9. Търга ще се проведе на 07.06.2019г. в 11:00 часа в административната  сграда на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4.

10. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 12.06.2019год. в 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т.5, 6 и 7 са до 11.06.2019г.

11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

16 май 2019 г.

Дамски благотворителен клуб направи дарение на отделението по неонатология.  Дарението съдържа пелени, чаршафчета и възглавнички, хавлийки, дрешки и биберони за най-малките пациенти на областната болница в Монтана.

Бизнесдами, зъболекарки, представителки на различни професии и съсловия, или просто жени и майки от Монтана са основали неформална гражданска инициатива, която са нарекли „Монтана на токчета“. За своите каузи дамите набират средства с дарителски касички, в които обикновени граждани пускат левчета и дори стотинки, кой колкото може и иска. Добавят и лични суми. Това дарение е поредната инициатива на клуба.

„Решихме да помислим за най-малките като се погрижим да осигурим консумативи и вещи за ежедневните грижи, които да подпомогнат в работата им отличните специалисти и добрата апаратура в най-голямото и предпочитано от родилките отделение по неонатология в Северозападна България. Искаме добро бъдеще на нашите деца, което е и мотото на ..

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 55 / 18.04.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 9 от 19.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение  от 24 кв.м, находящ се на третия етаж на Инфекциозния корпус на МБАЛ „Д-р  Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, с предназначение за офис / кабинет,  който ще се проведе на 08.05.2019 г. 13:00 часа  в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4,  при следните условия:

1. Начална цена за месечен наем – 108.00 /сто и осем /лева

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 10 /десет /лева ;

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  07.05.2019 год. -15:00 часа . Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 50.00 /петдесет/ лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 07.05.2019 г. до 15:00 ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга– до 07.05.2019г. 16:00 ч

8. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 16.05.2019 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, при същите условия, като сроковете по т. 5, 6 и 7, са до 15.05.2019 г.

10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

Лекар-психиатър  за  началник отделение  по психиатрия;

Лекар-психиатър  за отделение по психиатрия;

За контакти: 0884 879 163 - Св. Миланова

Уважаеми колеги,

За мен е чест да Ви поздравя по случай 7 април – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник!

За мен е удоволствие да поздравя всички медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност служат на здравето и живота на хората, труд, с който вдъхвате сила и надежда на болните. Бъдете все така всеотдайни и грижовни в работата си, отлични професионалисти и хора с големи сърца. Нека увереността не Ви напуска никога, за да продължавате напред в нелеката битка за запазването на живота.

На Вас и Вашите семейства от все сърце желая здраве, щастие и професионални успехи!

 

Честит Празник!

 

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31