МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

 

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 57 от 20.05.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 16 от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площ  от два кв.м. в централния болничен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, за поставяне на маси за продажба на вестници и списания, при следните условия:

1.  Начална цена за месечен наем за площ / общо 2 кв.м. – 80.00  /осемдесет/ лева.

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 5 /пет/ лева.

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  06 юни 2019 год. -15.00 часа. Цената на тръжната документация, в размер на 10.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 40 /четиридесет / лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 06.06.2019 г. до 15:00ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 06.06.2019г., 16:00 ч.

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

 9. Търга ще се проведе на 07.06.2019г. в 11:00 часа в административната  сграда на МБАЛ  „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” № 4.

10. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 12.06.2019год. в 11:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, при същите условия, като сроковете по т.5, 6 и 7 са до 11.06.2019г.

11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията - подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

16 май 2019 г.

Дамски благотворителен клуб направи дарение на отделението по неонатология.  Дарението съдържа пелени, чаршафчета и възглавнички, хавлийки, дрешки и биберони за най-малките пациенти на областната болница в Монтана.

Бизнесдами, зъболекарки, представителки на различни професии и съсловия, или просто жени и майки от Монтана са основали неформална гражданска инициатива, която са нарекли „Монтана на токчета“. За своите каузи дамите набират средства с дарителски касички, в които обикновени граждани пускат левчета и дори стотинки, кой колкото може и иска. Добавят и лични суми. Това дарение е поредната инициатива на клуба.

„Решихме да помислим за най-малките като се погрижим да осигурим консумативи и вещи за ежедневните грижи, които да подпомогнат в работата им отличните специалисти и добрата апаратура в най-голямото и предпочитано от родилките отделение по неонатология в Северозападна България. Искаме добро бъдеще на нашите деца, което е и мотото на ..

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15, ал.2  от ПРУПДТДДУК и във връзка с Решение от Протокол № 55 / 18.04.2019г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и Решение № 9 от 19.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение  от 24 кв.м, находящ се на третия етаж на Инфекциозния корпус на МБАЛ „Д-р  Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, с предназначение за офис / кабинет,  който ще се проведе на 08.05.2019 г. 13:00 часа  в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4,  при следните условия:

1. Начална цена за месечен наем – 108.00 /сто и осем /лева

2.  Стъпка за наддаване / при еднакви най-високи предложения/– 10 /десет /лева ;

3.  Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.

4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

5. Срок на закупуване на тръжна документация –  07.05.2019 год. -15:00 часа . Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева, е платима в брой на  касата на лечебното заведение.

6. Депозит за участие – 50.00 /петдесет/ лева.  Депозита се внася в касата на МБАЛ  “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – 07.05.2019 г. до 15:00 ч.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга– до 07.05.2019г. 16:00 ч

8. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 16.05.2019 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана, при същите условия, като сроковете по т. 5, 6 и 7, са до 15.05.2019 г.

10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

Лекар-психиатър  за  началник отделение  по психиатрия;

Лекар-психиатър  за отделение по психиатрия;

За контакти: 0884 879 163 - Св. Миланова

Уважаеми колеги,

За мен е чест да Ви поздравя по случай 7 април – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник!

За мен е удоволствие да поздравя всички медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност служат на здравето и живота на хората, труд, с който вдъхвате сила и надежда на болните. Бъдете все така всеотдайни и грижовни в работата си, отлични професионалисти и хора с големи сърца. Нека увереността не Ви напуска никога, за да продължавате напред в нелеката битка за запазването на живота.

На Вас и Вашите семейства от все сърце желая здраве, щастие и професионални успехи!

 

Честит Празник!

 

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

05 април 2019 г.

По повод 7 април – Ден на здравния работник - изпълнителният директор д-р Тони Тодоров награди четирима лекари за дългогодишна дейност и особени заслуги за развитието на болницата.

Той връчи почетен плакет на кардиолог-ревматолога д-р Миланка Станева, на нефролога д-р Михаил Горанов и на ортопедите д-р Петко Петков и д-р Георги Николов. Всички те имат над 40 години трудов път, като голяма част от стажа им са били завеждащи на отделения в МБАЛ-Монтана. Днес те  продължават неуморно да работят като специалисти в областната болница, макар че прехвърлят достолепната 70-годишна възраст.
Д-р Тодоров поднесе топло приветствие към колегите доайени, в което...

03 април 2019 г.

Бизнесменът Петър Чакманов и съпругата му дариха билирубинометър за изследване на най-малките пациенти. С апарата, с големина колкото мобифон, се изследва неинвазивно билирубина в кръвта. Измерването е изключително щадящо, без убождане и без болка като апаратът защипва леко ушната мида и веднага отчита нивото на този показател. Той е много важен в диагностицирането на следродилна жълтеница и други патологии, дава възможност за многократно проследяване като скъсява значително пътя до поставяне на евентуална диазноза, назначаване на терапия и започване на лечение.

Дарителите не са свързани по никакъв начин с Монтана. Те обясниха избора си да направят тази добрина точно тук с това, че имат три малки внучета и че били чули....

15 март 2019 г.

Седмица на отворените врати, посветена на борбата с туберкулозата, обявява най-голямата областна болница в Северозапада. Поводът е отбелязването на Международния ден за борба с туберкулозата – 24 март.

От 18 до 22 март, от 8 до 13 часа,  всеки може да провери своя статус, съобщи д-р Цветан Петров, специалист в  отделението по пневмология и фтизиатрия. Той увери, че и извън посочените дни и часове никой със съмнения за туберкулоза няма да бъде върнат. Прегледите са напълно безплатни, не се изисква направление от личен лекар.

Това е последната седмица на отворени врати от Програмата на Глобалния фонд за борба с туберкулозата, малария и СПИН, която изтича през март 2019 г. Тя влезе в България през 2008 г. и осигуряваше финансиране за превенция и лечението на тези болести в България. По програмата отделението в Монтана е ремонтирано, оборудвано с техника, компютри, хладилник за съхраняване на лекарства и служебен автомобил за домашни посещения. Програмата заплащаше напълно лекарствата и консумативите за....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33