17.12.2018 г.

Успешна година в борбата с туберкулозата изпраща най-голямата областна болница в Северозапада. Заболеваемостта от туберкулоза в регион Монтана през тази година се задържа на ниво около средното за страната - 25 на 100 000 жители, съобщи д-р Цветан Петров от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана.

16 са новооткритите случаи на „жълта гостенка“, повечето регистрирани при постоянните кампании и седмиците на отворени врати, които се провеждат веднъж на всяко тримесечие.

От 17 до 21 декември е последната за годината седмица за профилактика на туберкулозата, през която всеки, независимо от здравния и осигурителния си статус, може да се прегледа безплатно в отделението между 8 и 13 часа. Направени са изследвания за туберкулоза във всички социални домове и защитени жилища за хора с психични увреждания в област Монтана. Прегледани са общо 300 човека, болни не са открити.
Д-р Петров подчерта, че заразяването с туберкулоза се...

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана д-р Тони Тодоров представи пред кмета Златко Живков и журналисти медицинска техника и оборудване, закупени със средства, предоставени от община Монтана за 2018 година.

Общинският съвет гласува и на няколко транша бяха отпуснати на болницата общо 50 хиляди лева, с които е доставена операционна лампа за 35 хиляди лева и клип-апликатор за спиране на кръвотечения от кръвоносни съдове за отделението по хирургия, и трансдюсер за доплерова диагностика на мозъчните съдове за отделението по неврология.

Управителят д-р Тодоров изрази благодарност от името на ръководството на областната болница към съветниците в ОбС-Монтана и кмета Зл. Живков за решенията, които вземат в полза на хората от цяла Северозападна България.

„Нашата болница е предпочитана от пациенти и извън област Монтана - от Враца, Видин, Белоградчик, Лом, Мездра и целия Северозапад. Тя е мястото, където хирургията, акушеро-гинекологичната и неонатологичната помощ са на много....

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15,ал.2 от ПРУПДТДДУК,  във връзка с Решение № Р- 19 от 26.11.2018г. на Изпълнителния директор  и Решение от Протокол № 43 от 22.11.2018г. на Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

 О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от помещенията от болничната кухня  на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана,

      при следните условия:

 1. Описание на обекта: Част от помещенията на болничната кухня / 170кв.м., находящи се на първия етаж в Централен корпус, блок №1 на болничната сграда, с адрес: гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» №4;
 2. Начална цена за месечен наем :  963.33  /деветстотин шестдесет и три 0.33/ лева без начислено ДДС.  В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
 3. Стъпка за наддаване : 50 /петдесет /лева;
 4.  Вид на търга – с явно наддаване;
 5. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец
 6. Търга ще се проведе на12 декември 2018г., в административната  сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
 7.  Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга, от касата на лечебното заведение.

                   Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лева .

 1. Депозит за участие: 300.00 /триста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД, гр.Монтана. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 2. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 3. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация, до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 4. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

             При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 20 декември 2018 год. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана при същите условия.

  ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341; 0888 295577

23 октомври 2018 г.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД разкрива като свое дъщерно дружество медицински център, който отваря врати на територията на най-голямата областна болница в Северозапада.

Новият медицински център „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД  има сключен договор със здравната каса за предоставяне на дейности в доболничната помощ първоначално в три направления – образна диагностика, урология и акушеро-гинекология.

Медицинската апаратура, която е на разположение на центъра, покрива целия спектър на образната диагностика – от рентгенови снимки и ехография на коремни органи до високо специализираните изследвания компютърна  томография /скенер/ и мамография. Апаратът за мамография е изключително модерен, дигитален, с минимална доза на облъчване и много високо качество на изображение. Той е единственият от такъв висок клас на територията на Северозападна България.

МЦ „Д-р Стамен Илиев“ ЕООД, се намира на адреса на областната болница: гр. Монтана, ул. „Сирма Войвода“ 4.

Всеки пациент може да получи консултация и специализирани изследвания като бъде насочен с направление от лекар и се запише на тел. 096/307 442,  мобилен тел. 0885 945 291, всеки ден от понеделник до петък - от 9 до 13 часа.

Уважаеми колеги,

   Честит професионален празник на българските лекари и Деня на покровителя, лечителя и светеца Иван Рилски – 19 октомври!

Скъпи колеги бъдете все така всеотдайни в денонощния си труд и с достойнство защитавайте каузата на вашия професионален избор – най важната ценност – човешкия живот.

Вие имате благородната и нелека мисия да дарявате живот и да връщате надежда. Изразявам своето преклонение и благодарност за себеотрицанието, с което денонощно изпълнявате служебните си задължения

      Желая на вас и семействата ви спокойствие, благоденствие и щастие, защото го заслужавате като хора, които носят най-голямата отговорност за другите и имат най-благородната професия в света – тази, която буди доверие, грижи се за живота и съхранява надеждата.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

Обявата е публикувана във вестник „КОНКУРЕНТ“ брой 197 (5330) от 18.10.2018 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ – АД ГР. МОНТАНА

         На основание  чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и заповед № З- 329 / 16.10.2018 г. на Изпълнителен директор на болницата.

 1. Обявява конкурс за длъжностите:
 1. Началник отделение по вътрешни болести;
 2. Началник отделение по кардиология;
 3. Началник отделение по педиатрия;
 4. Началник ОАИЛ;
 5. Началник отделение по ортопедия и травматология;
 6. Началник отделение по акушерство и гинекология;
 7. Началник отделение по неонатология;
 8. Началник отделение мултипрофилно спешно отделение;

в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД гр. Монтана при следните условия:

 1. Начин на провеждане на конкурса ....

За трета поредна година в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев"- АД работи Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве. Услугата е във връзка с изпълнение на „ Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г.", която е част от приетата Национална здравна стратегия 2014-2020г.

Усилията на центъра са свързани с обхващане на целеви групи- малолетни майки, бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно на здравно-неосигурени бременни и родилки, деца с увреждания и хронични заболявания, недоносени деца до 1 годишна възраст.

Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари специалисти- детски кардиолог, педиатър, акушер- гинеколог и психолог. Дейността на социалният работник се съвместява от координаторът на центъра.

Усилията са насочени и към....

Уважаеми колеги,

На 16 октомври се отбелязва Международния ден на Анестезиолога и по този повод искам да изкажа на всички Вас своето дълбоко уважение към всеотдайния Ви труд и професионализъм.

Пожелавам на всички наши колеги от тази интересна, но нелека специалност много здраве, много професионални успехи и семейно щастие и нека бъдат още по всеотдайни към своите пациенти.

Изказвам специални благодарности на целия екип на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, за техния професионализъм, човещина и отдаденост на професията!

Честит Празник!

 

Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

05 септември 2018 г.

Трета за тази година седмица за профилактика на туберкулозата ще се проведе в областната болница от 10 до 14 септември.

Благодарение усилията и постоянството на лекарите, на здравните власти, неправителствените организации и активните граждани, регион Монтана бележи устойчива тенденция за намаляване на болните от тежкото инфекциозно заболяване, като за 10 години броят им е спаднал два пъти и се е изравнил със средната заболеваемост в страната, която е 21 болни на 100 хиляди жители.

С тези кампании заостряме вниманието на всеки и особено на рисковите групи да се прегледа и лекува напълно безплатно от туберкулоза, каза д-р Цветан Петров от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана. Той подчерта, че в нашата болница няма проблем с лекарствата, поддържането на отделението и автомобилите, благодарение на усилията на ръководството на МБАЛ-Монтана в лицето на изпълнителния директор д-р Тони Тодоров, което проявява грижа и осигурява доплащане, за да компенсира намалелите наполовина средства по програмата на Глобалния фонд за тубдиспансерите. Принципно програмата предвижда постепенно изтегляне на фонда към по-бедни държави, а страната ни да поеме разликата за издръжката на отделенията за туберкулоза, но това все още не е уредено и станало факт.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34