Мили дами,

Поздравявам ви по случай Международния ден на жената - 8-ми март.

Приемете най-искрените ми пожелания за здраве и просперитет във всичките ви начинания, както лични, така и професионални.

Бъдете женствени и нежни, но същевременно, борбени и силни!

Бъдете все така всеотдайни.

Нека усмивката никога не слиза от лицата ви, за да разпръсквате своята светлина и очарование.

Продължавайте да бъдете нашата упора и подкрепа, защото зад всеки успял мъж, стои една силна жена!

Благодаря за вашата всеотдайност.

 

Честит празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

 

До

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

П О К А Н А

 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана събира оферти за доставки на дезинфектанти, подробно описани в прогнозно-количествена спецификация.

  • Прогнозната стойност на поръчката е до 30 000.00 лева без включен ДДС.
  • Очакваме вашите предложения до 06.03.2017г., 15:30 часа.
  1. Обект на поръчката:

Периодични доставки на дезинфектанти по седем обособени позиции, съгласно прогнозно-количествена спецификация и съобразно нуждите и .....

10  февруари 2017 г.

С празничен водосвет Спешно отделение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана отбеляза своята 10-та годишнина на 10 февруари.

„Посрещаме годишнината с удовлетворение за това, че отделението ни е много добре оборудвано и окомплектовано с необходимите лекари от различни специалности, изпълнява новия стандарт за устройството на спешните отделения, приет през миналата година, когато беше повишено нивото на нашето отделение от I-во на  II-ро. Това го прави единственото на територията на областите Видин и Монтана с такъв висок стандарт на спешна медицинска помощ”, каза изпълнителният директор на болницата д-р Тони Тодоров. Според новите изисквания спешните отделения трябва да имат минимална площ от 700 кв. м, шокова зала, собствена операционна и регистратура, легла за диагностично изясняване на състоянието до ...

УВАЖАЕМИ Д-Р МАРИНОВ,

Обръщам се към Вас, за да Ви поздравя с честването на 10 години “Спешно отделение” и изкажа своята благодарност и голямо уважение към целия Ви екип.

 Приемете моето възхищение за проявения професионализъм и хуманност, които ценя достойно в не лекия ви и труден път в помощ на пациента.

Благодаря на целия екип за ангажираността Ви при изпълнение на служебните ви задължения и професионален дълг, за стремежа да бъдете полезни на нашето общество.

Пожелавам на всички високи професионални постижения, ползотворна работа по пътя на утвърждаването на авторитета на вашата високо хуманна професия, високо обществено признание и не на последно място здраве  и успех в усилията, които полагате за развитието на отделението и лечебното заведение.

Изпълнителен директор
На МБАЛ“Д-р Стамен Илиев“-АД  гр. Монтана

Д-р Тодор Тодоров

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД – МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър : 6.30 /шест 0.30/ лева;

1.1. Кабинет № 2 - 96.89 лева;                                                

1.2. Кабинет № 3 – 131.61 лева;

1.3. Кабинет № 4 – 92.17 лева;

1.4. Кабинет № 5 – 94.94 лева;

1.5.Кабинет №  6 - 94.94 лева;

1.6. Кабинет № 7 – 93.81 лева;

1.7. Кабинет № 8 – 96.58 лева;

1.8. Кабинет № 9 – 96.90 лева;

1.9. Кабинет №10 – 97.08 лева;

1.10. Кабинет №11 – 92.36 лева.

2.  Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения за един и същи кабинет:  9.00 /девет/ лева.

3.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

4.  Начин на плащане – ежемесечно до десето число на текущия месец;

5.  Срок на закупуване на тръжна документация –  27.02.2017 год. до 15.00 часа; Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лева е платима в брой в касата на лечебното заведение.

6.  Депозит за участие: 30.00 лева за всеки един от кабинетите;

  • Депозита се внася се в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.
  • Краен срок за внасяне на депозита –27.02.2017 год. до 15:00 ч.

7.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга–27.02.2017 г. до 16.00ч;

8. Оглед на обекта – всеки работен ден, до изтичане на срока за подаване на заявленията И след представяне на документ за закупена тръжна документация;

9. При обявяване на търга за непроведен за съответните кабинети, повторен търг ще се проведе на 14.03.2017 г. в 11:00 часа, с краен срок за приемане на заявленията за участие - 13.03.2017г.  и  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Уважаеми лекари и акушерки,

Позволете ми да изкажа своята благодарност и признателност към труда и вярата ви в новия живот! Приемете моите най-искрени уважения към вашата хуманна и благородна професия!
Дарявайте усмивки на много родители, помагайте да се раждат здрави и красиви деца, защото те са нашето бъдеще, нашата подкрепа и гордост! Защото няма по-щастлив момент за всяко семейство от раждането на детето. А вашите ръце са първите, които го поемат и подават на майката.

                  В днешния празничен ден - Денят на родилната помощ, Ви  пожелавам здраве и благополучие!
Честит празник!

Д-р Тони Тодоров
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

15  декември 2016 г.

За седми път колегията на Националния археологически институт с музей на БАН направи дарение на неонатологията в монтанската болница - две вакуум помпи за бронхиална аспирация и комплект ларингоскоп, произведени от немската фирма „Драгер“.

Изпълнителният директор на МБАЛ – Монтана д-р Тони Тодоров и завеждащият отделението по неонатология д-р Антоанета Блажева благодариха за помощта на директора на  Националния археологически институт с музей на БАН доц. д-р Людмил Вагалински.

 „Събрахме около 3000 лева лични средства и направихме за поредна година преди Коледа това дарение. Кампанията ни започна след едно трогателно телевизионно предаване от 2006-та година, когато видяхме репортаж, в който се разказваше как тук не достигат кувьозите и едва ли не лекарите трябва да решават кое дете....

15  декември 2016 г.

Има промени в състава на управителното тяло на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Днес се проведе извънредно общо събрание на акционерите в областната болница с единствена точка за промяна в състава на Съвета на директорите.  Промяната се налага поради изтичането на тригодишния му мандат.

Общото събрание на акционерите освободи председателят Даниела Владова, досегашен  представител на принципала, в лицето на Министерството на здравеопазването, което има мажоритарния дял от капитала на дружеството.
Новият председател на тричленния директорски борд на болницата е Светлана Йорданова. Г-жа Йорданова е секретар на Националния съвет по.....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30