Обявата е публикувана във вестник „КОНКУРЕНТ“ брой 197 (5330) от 18.10.2018 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ – АД ГР. МОНТАНА

         На основание  чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и заповед № З- 329 / 16.10.2018 г. на Изпълнителен директор на болницата.

  1. Обявява конкурс за длъжностите:
  1. Началник отделение по вътрешни болести;
  2. Началник отделение по кардиология;
  3. Началник отделение по педиатрия;
  4. Началник ОАИЛ;
  5. Началник отделение по ортопедия и травматология;
  6. Началник отделение по акушерство и гинекология;
  7. Началник отделение по неонатология;
  8. Началник отделение мултипрофилно спешно отделение;

в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД гр. Монтана при следните условия:

  1. Начин на провеждане на конкурса ....

За трета поредна година в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев"- АД работи Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве. Услугата е във връзка с изпълнение на „ Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г.", която е част от приетата Национална здравна стратегия 2014-2020г.

Усилията на центъра са свързани с обхващане на целеви групи- малолетни майки, бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно на здравно-неосигурени бременни и родилки, деца с увреждания и хронични заболявания, недоносени деца до 1 годишна възраст.

Осъществяват се информационни, логистични и координационни дейности от лекари специалисти- детски кардиолог, педиатър, акушер- гинеколог и психолог. Дейността на социалният работник се съвместява от координаторът на центъра.

Усилията са насочени и към....

Уважаеми колеги,

На 16 октомври се отбелязва Международния ден на Анестезиолога и по този повод искам да изкажа на всички Вас своето дълбоко уважение към всеотдайния Ви труд и професионализъм.

Пожелавам на всички наши колеги от тази интересна, но нелека специалност много здраве, много професионални успехи и семейно щастие и нека бъдат още по всеотдайни към своите пациенти.

Изказвам специални благодарности на целия екип на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, за техния професионализъм, човещина и отдаденост на професията!

Честит Празник!

 

Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

05 септември 2018 г.

Трета за тази година седмица за профилактика на туберкулозата ще се проведе в областната болница от 10 до 14 септември.

Благодарение усилията и постоянството на лекарите, на здравните власти, неправителствените организации и активните граждани, регион Монтана бележи устойчива тенденция за намаляване на болните от тежкото инфекциозно заболяване, като за 10 години броят им е спаднал два пъти и се е изравнил със средната заболеваемост в страната, която е 21 болни на 100 хиляди жители.

С тези кампании заостряме вниманието на всеки и особено на рисковите групи да се прегледа и лекува напълно безплатно от туберкулоза, каза д-р Цветан Петров от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана. Той подчерта, че в нашата болница няма проблем с лекарствата, поддържането на отделението и автомобилите, благодарение на усилията на ръководството на МБАЛ-Монтана в лицето на изпълнителния директор д-р Тони Тодоров, което проявява грижа и осигурява доплащане, за да компенсира намалелите наполовина средства по програмата на Глобалния фонд за тубдиспансерите. Принципно програмата предвижда постепенно изтегляне на фонда към по-бедни държави, а страната ни да поеме разликата за издръжката на отделенията за туберкулоза, но това все още не е уредено и станало факт.

15 юни  2018 г.

За втори път тази година МБАЛ-Монтана обявява седмица на отворени врати за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата, финансирана от Глобалния фонд.

В дните от  18 до 22 юни, от 8 до 13 часа специалист ще прегледа всеки, който иска да разбере статуса си. Лекарите ще ви направят анкета, чрез която да оценят риска да се разболеете от „жълтата гостенка“, преглед, а при необходимост изследвания и рентгенова снимка.

Целта на станалите вече традиционни седмици на отворени врати по четири пъти годишно имат за цел да се повиши общата информираност по отношение на туберкулозата, да се подсетят хората поне в тези дни да се замислят повече върху...

На основание чл. 15,ал.2 от ПРУПДТДДУК,  във връзка с Решение № Р-8 от 11.06.2018г. на изпълнителния директор  и Решение от Протокол № 33 от 11.06.2018г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

  О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки” – собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана, при следните условия: ....

Няма промяна в капитала и устава, както и в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана след проведеното редовно годишно събрание на акционерите.

Събранието прие доклада за дейността на дружеството за 2017 г. , в който са отчетени добрите резултати, осигуряващи на областната болница финансова стабилност.

Констатирано е, че Съветът на директорите и изпълнителният директор д-р Тодор Тодоров изпълняват финансовия план, дружеството е на счетоводна печалба за 2017 г. и  със свое решение общото събрание ги освобождава от отговорност.

Уважаеми колеги,

Поздравявам ви със Световния ден на здравето и здравния работник – 7 април!

Вече точно 70-години  този ден се отбелязва като акцентира върху благородните усилия, които полагаме за опазване и подобряване на здравето на хората по света.

Скъпи лекари и здравни работници на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, искам да изкажа своето удовлетворение за грижите, които полагате денонощно за нашите пациенти, и за постигнатите много добри резултати по приоритетните здравни политики и стратегии за изграждането на едно по-здраво общество!

Благодаря на всички вас за неуморната енергия, която влагате за авторитета и просперитета на нашето лечебно заведение. Нека професионализмът, всеотдайността и човеколюбието ви ръководят при вземането на ежедневните, понякога нелеки решения в името на болния.

Желая ви нови успехи, бъдете силни,  продължавайте да вдъхвате надежда и да носите изцеление на хората! И нека получавате още повече заслужена признателност за вашите усилия и отдаденост!

Бъдете вдъхновени и не спирайте да вървите напред и нагоре в благородната ни професията!

В навечерието на Великден, когато християнският свят отправя съкровена молитва за здраве и спасение и Божие благословение за най-обичаните ни хора, бих искал да пожелая и на вас, и вашите близки да сте здрави, да има спокойствие и топлина в домовете ви! Продължавайте да бъдете винаги добри и състрадателни!

Честит празник!

Д-р Тони Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана

11.03.2018

Под мотото „Търсят се лидери за свят без туберкулоза” продължава програмата на Глобалния фонд за борба с туберкулозата, маларията и СПИН през 2018 г.

МБАЛ-Монтана обявява седмица на отворените врати за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата.

В дните от  12 до 16 март, от 8 до 13 часа, всеки може безплатно да получи физикален преглед, анамнеза, а при необходимост и рентгеново изследване с цел...

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36