28 септември  2017 г.

Днес се проведе извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, на което беше направена промяна в състава на Съвета на директорите.

Сменен е председателят Светлана Йорданова, която вече е зам.-министър на здравеопазването.

Новият председател на Съвета на директорите е Милена Неделкова, която е държавен служител в Министерството на здравеопазването /на снимката/.

Няма промяна за останалите двама членове на Съвета на директорите в МБАЛ - Монтана: д-р Красимир Каменов и д-р Тони Тодоров, който е изпълнителен директор на болницата.

 Това беше единствената точка в дневния ред на днешното извънредно общо събрание на акционерите.

 

27 септември 2017 г.

Проект на община Монтана по Програмата за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия” ще работи за подобряване на условията и качеството на здравеопазването, за обучения по семейно планиране, детско и майчино здравеопазване, изграждане на родителски умения и за здравословен начин на живот в двете гранични общини Монтана и Пирот.

От сръбска страна партньор е Центърът за социални дейности – Пирот. Общата стойност на проекта с продължителност 18 месеца е 457 000 евро, като всяка страна получава по близо 500 000 лева.

Днес кметът Златко Живков и изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД-Монтана дадоха съвместна пресконференция, на която...

За трети път път тази година МБАЛ-Монтана обявява седмица за профилактика на туберкулозата, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата.

В дните от 25 до 29 септември всеки може да се прегледа безплатно. Лекарите ще ви направят скрининг на риска чрез анкета за това как живеете и се храните, а при необходимост ще извършат преглед и изследвания с цел ранно откриване на  болестта.

19.09.2017 г.

Зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова направи работно посещение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД –Монтана на 19 септември. 

Зам.-министър Йорданова и изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, областният управител Росен Белчев и кметът Златко Живков участваха в ритуал по освещаването и официално прерязаха лентата на изцяло обновения и преоборудван диализен център.

10 нови апарата за хемодиализа от последен клас вече ще предоставят отлични възможности по златния стандарт за комплексно лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Болните се приемат в изцяло обновено отделение, където имат възможност да получат най-съвременно и ...

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

  • Лекар за отделение по урология;
  • Лекар за отделение по акушерство и гинекология.

За контакти: 0884 879 163 - Св. Миланова

Заповед  № РД-17-98/04.07.2017 г. на Министерство на здравеопазването  за  Акредитация на лечебното заведение, за обучение на студенти и специализанти.

Прочети цялата заповед!

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36