На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-309/ 14.09.2015г. на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

І.1. Началник отделение/лаборатория:

 1. Началник отделение  по вътрешни болести;
 2. Началник отделение по акушерство и гинекология;
 3. Началник отделение по кардиология;
 4. Началник отделение по психиатрия;
 5. Началник отделение по педиатрия;
 6. Началник отделение по урология;
 7. Началник отделение по ортопедия и травматология.

І.2.Старши медицински лаборант на: лаборатория по трансфузионна хематология: 

ІІ. Начин на провеждане на конкурсите – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1.Конкурс за началник отделение на тема: „Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в съответствие с медицинските стандарти и в условията на ограничен финансов и човешки ресурс и нарастваща конкурентна среда”.

2.1.Конкурс за старши медицински лаборант на тема: „Управление на здравните грижи-основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите”.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите за :

ІІІ.1. За началник отделение:

 1.  Да има завършено висше образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „медицина” с професионална квалификация „магистър-лекар”;
 2. Придобита специалност по профила на отделението;
 3. Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8. Да е член на БЛС.

ІІІ.3. За старши медицински лаборант:

 1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;
 2. Трудов и/или  осигурителен стаж  след завършване на образованието.
 3. Практически познания и професионален опит  по специалността в болнично лечебно заведение е предимство;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8.  Да е член на СГЗ.

ІV. Необходими документи за  участие в конкурса: ......

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве ще заработи в МБАЛ - Монтана.

Той се открива по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020 г./

Центърът ще осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Ще предоставя информация, логистика и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, на родилки и бременни с...

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД е посочена първа в списък с 11-те държавни болници с най-добро икономическо състояние и финансови резултати в страната, според анализ на Министерството на здравеопазването.

Областната болница в Монтана е начело сред отличниците, които нямат натрупани загуби от минали години и текущият им резултат е печалба.

Основният извод от анализа е, че за нашата болница и за останалите от групата на търговските дружества в добро икономическо състояние не е необходима намеса от страна на МЗ , в качеството му на собственик или основен акционер, по отношение на преобразуване, преоценка на...

Преди 50 години се открива официално новата сграда на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” - АД в Монтана, където тя се намира и сега.

13 юли 1965 г. може да се приеме символично за рожден ден на новата болница, тъй като тогава е била завършена новата сграда край река Огоста, днес на ул. „Сирма Войвода” 4. Поетапно започва да се пренасят в нея дейности и персонал, докато се стигне до официалното й откриване през есента на същата година.
През 1959 г. с новото административно деление на страната Михайловград е обявен за окръжен център, а градската болница е преименувана в окръжна. Този акт бележи голяма промяна в...

 

 

Дарителската кампания за набиране на средства за изграждане на параклис в двора на МБАЛ „Стамен Илиев“ АД  в  гр. Монтана продължава.

Всеки желаещ да подкрепи този проект може да дари средства по банкова сметка в ОББанка- клон Монтана:

IBAN – BG68UBBS80021058130130

BIC – UBBSBGSF

Изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров е новият президент на „Ротари клуб” в Монтана.

Ротарианската Нова година започва на 1 юли. Всяка година по това време близо два милиона ротарианци и семействата им в 30 хиляди клуба по света я посрещат с нова надежда. На специална церемония ритуално се предава знамето на клуба, ротарианската камбана и огърлицата на президента. Ротацията на ръководството  е олицетворено от основния символ на „Ротари” – колелото, което символизира вечността и необратимостта на човешката история и на процесите, които движат света напред. „Всичко тече, всичко се променя” е максимата на ротарианците.

Мотото за тази година на всички клубове е „Бъди дар за света”, а даренията са фокусирани върху подпомагането на майчиното и детското здраве. В изпълнение на този приоритет през тази ротарианска година на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” са дарени апаратура и инвентар на стойност...

   Уважаеми Фармацевти,

            Приемете моите поздравления по случай Професионалния празник на фармацевта. Желая на Вас и семействата Ви спокойствие, благоденствие и щастие. Бъдете все така всеотдайни и неуморни при изпълнение на отговорната Ви професия.

 

 

Д-р Тодор Тодоров - Изп. директор  на   МБАЛ- АД   Монтана

 

Шест деца на възраст 5-7 години са пострадали вследствие на взривено вещество в дома им във Вършец. Какво точно е то и защо се е намирало в къщата, предстои да установява полицията.

Децата са с изгаряния по тялото от....

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”  АД   ГР. МОНТАНА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ТРИМА ЛЕКАРИ НА РАБОТА ПО ОСНОВЕН ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ  ДОГОВОР В ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА В  МБАЛ  ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД   ГР. МОНТАНА

ЗА КОНТАКТИ:  096 305 150

                              0884 879163

 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31