За поредна година учените от Националния археологически институт с музей към БАН направиха дарение на неонатологията в Монтана. От седем години насам преди всяка Коледа археолозите даряват медицинска техника  и пособия на отделението за новородени.

Този път те донесоха специална лампа за осветяване на венозните пътища на новородени, както и четири нови бебешки креватчета.

Директорът на Националния археологически институт Людмил Вагалински и главният счетоводител Цветанка Старчева връчиха дарението лично на изпълнителния директор на МБАЛ – Монтана и завеждащата отделението по неонатология д-р Антоанета Блажева.

„Особено сме благодарни за всичко, което те правят за нас. Нашето приятелство датира от доста отдавна. Стана случайно, но се.....

Проектът в областната болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на ...Изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров откри заключителната пресконференция, на която бяха оповестени резултатите от проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“. Проектът продължава четири години и е на стойност близо 7 милиона лева. Той е най-големият, който е изпълняван в областната болница  досега.

Специално да събитието дойде зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Той поздрави партньорите по проекта за успешното му приключване и заяви, че новата апаратура, осигурена на областната болница в Монтана е крачка по посока решаване на проблема с късното диагностициране на злокачествени заболявания в цяла Северозападна България.
Проектът в областната болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за ...

Утре, 24 ноември, от 12 часа, в конферентната зала на областната болница в Монтана заместник-здравният министър д-р Ваньо Шарков ще участва в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за.....

Пулсоксиметър дари на отделението по неонатология фирма „Киези”. Апаратът се използва при интензивното лечение на новородени за регистриране на основни жизнени показатели: алармира, ако не са в норма показателите за сърдечна честота и насищането на кръвта с кислород. Той е лек, преносим и лесно се транспортира.

МБАЛ-Монтана е единствената болница, извън университетските, на която дарителите от „Киези” са избрани да направят дарението на пулсоксиметър, на стойност около 3000 лева”, каза завеждащата отделението по неонатология д-р Антоанета Блажева.

До момента новородените са 540, по-малко от ......

„Възразявам срещу публикуван от някои сайтове преразказ на пациентка на МБАЛ-Монтана за показано лошо отношение към нея и за предполагаемо източване на здравната каса. В думите й не се съдържа никаква истина, а после считам за нередно да се съобщава едностранчиво само нейната гледна точка”, заяви изпълнителният директор на болницата д-р Тони Тодоров.

След разпоредена вътрешна проверка е установено, че от август насам пациентката Ирина Иванова Николова  постъпва за пети път в различни звена на областната болница, въпреки изразеното от нея в публикацията „недоверие в методите на лечение” и регламентираната законова възможност за....

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,

     Празникът на българския лекар – 19 октомври, Денят на Св.Иван Рилски Чудотворец, небесният покровител и пазител на българският народ, е дата, на която заслужено почитаме високохуманната мисия на лекарите и  специалистите в областта на здравеопазването.

    Сърдечно Ви поздравявам за Вашия всеотдаен труд, за хилядите спасени животи, за силата на духа и стремежа да извисявате престижа на лекаря, призван ежедневно да посвещава дейността си в името на хората.

    Убеден съм, че със стремежа си към професионализъм и увереност в собствените сили, с натрупания в годините опит, Вие ще се справите с предизвикателствата на новото време!

    Пожелавам Ви здраве, вяра, че здравната система ще преодолее кризата и по-нататъшни успехи в благородната ви мисия!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Изпълнителен директор

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД

 Д-р Тодор Тодоров

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ!

        Най-сърдечно Ви поздравлявам по случай професионалния Ви празник – ден на анестезиолога!

          Вашият нелек труд в името на пациентите заслужава дълбоко признание и уважение, защото здравето е предпоставка за качествен живот, за просперитета на цялото ни общество. Продължавайте с професионализъм, грижа и съпричастност да лекувате болката на всеки, потърсил помощ.

           Желая Ви здраве, непрестанен стремеж към професионално усъвършенстване и лично щастие! Да бъдете все така всеотдайни и грижовни в работата си, да успявате да съхраните добротата и духа си в напрегнатото ежедневие на лекаря!

Изпълнителен директор

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД

Д-р Тодор Тодоров

На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-309/ 14.09.2015г. на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

І.1. Началник отделение/лаборатория:

 1. Началник отделение  по вътрешни болести;
 2. Началник отделение по акушерство и гинекология;
 3. Началник отделение по кардиология;
 4. Началник отделение по психиатрия;
 5. Началник отделение по педиатрия;
 6. Началник отделение по урология;
 7. Началник отделение по ортопедия и травматология.

І.2.Старши медицински лаборант на: лаборатория по трансфузионна хематология: 

ІІ. Начин на провеждане на конкурсите – по документи и  събеседване по  разработена тема:

ІІ.1.Конкурс за началник отделение на тема: „Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в съответствие с медицинските стандарти и в условията на ограничен финансов и човешки ресурс и нарастваща конкурентна среда”.

2.1.Конкурс за старши медицински лаборант на тема: „Управление на здравните грижи-основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите”.

ІІІ. Изисквания на които трябва да отговорят кандидатите за :

ІІІ.1. За началник отделение:

 1.  Да има завършено висше образование на  образователно - квалификационна степен   магистър по специалност „медицина” с професионална квалификация „магистър-лекар”;
 2. Придобита специалност по профила на отделението;
 3. Трудов  стаж  -съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8. Да е член на БЛС.

ІІІ.3. За старши медицински лаборант:

 1. Да има завършено висше медицинско образователно квалификационна степен  “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;
 2. Трудов и/или  осигурителен стаж  след завършване на образованието.
 3. Практически познания и професионален опит  по специалността в болнично лечебно заведение е предимство;
 4. Компютърна грамотност: умение за работа с майкрософт офис/word;excel/
 5. Здравословното състояние да позволява изпълнението на длъжността;
 6. Ползване и точно прилагане принципите на деонтологията;
 7. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
 8.  Да е член на СГЗ.

ІV. Необходими документи за  участие в конкурса: ......

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве ще заработи в МБАЛ - Монтана.

Той се открива по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020 г./

Центърът ще осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Ще предоставя информация, логистика и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, на родилки и бременни с...

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД е посочена първа в списък с 11-те държавни болници с най-добро икономическо състояние и финансови резултати в страната, според анализ на Министерството на здравеопазването.

Областната болница в Монтана е начело сред отличниците, които нямат натрупани загуби от минали години и текущият им резултат е печалба.

Основният извод от анализа е, че за нашата болница и за останалите от групата на търговските дружества в добро икономическо състояние не е необходима намеса от страна на МЗ , в качеството му на собственик или основен акционер, по отношение на преобразуване, преоценка на...

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33