д-р Шарков на посещение в МонтанаЗам.- министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков и изпълнителният директор на болницата д-р Тони Тодоров провериха готовността на областната болница да въведе задължителната от 1 октомври електронна идентификация на пациентите и демонстрираха как действа системата. Тя дава възможност, ако при първоначалната регистрация пациентът остави свой телефон и инсталира безплатно приложение на апарата си, да получава информация от касата при плащане за лечение или лекарства.
Посещението на зам.министър Шарков и подуправителя на ...

На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 3-267/08.09.2016г на Изпълнителен директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:

І. Обявявам конкурс за длъжностите:.....

      

09.09.2016 г.

Трета за тази година седмица на отворените врати, посветена на борбата с туберкулозата, обявява МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана. Кампании „отворени врати” за превенция на болестта имаше през месец март, когато се отбелязва Международният ден за борба с „жълтата гостенка”, и през месец юни.
От 12 до 16 септември, от 8 до 13 часа, в най-голямата областна болница в Северозапада всеки може да провери своя статус, съобщи д-р Цветан Петров, специалист в  отделението по пневмология и фтизиатрия .
Прегледите са безплатни, не се изисква направление от........

МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ – АД, гр. Монтана търси да назначи:

  • За отделение по урология – лекар уролог
  • За отделение по психиатрия – лекар психиатър
  • За отделение по неонатология – лекар педиатър или неонатолог

За контакти: 0884 879163 – Св. Миланова

В МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, открит е в изпълнение на Националната програма за подобрение на майчиното и детско здраве 2014-2020г. на Министерството на здравеопазването.

Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява комплексно обслужване на:

  • деца с увреждания, с хронични заболявания до 18 годишно възраст и недоносени деца до 1 година.
  • Здравнонеосигурени бременни и родилки с хронични заболявания и патология, извън обхвата на здравното осигуряване.

Тези рискови групи получават без направление и напълно безплатно веднъж месечно медицински прегледи и консултации  от лекари- специалисти на МБАЛ:Д-р Стамен Илиев“АД:

  • Акушер-гинеколози
  • Педиатри
  • Детски кардиолог

Медицинските прегледи и консултации  се извършват по предварително изготвен график- записвания се приемат на GSM 0882 343 970 от понеделник до петък от 07,30ч. до 16,00ч.

Към Здравно-консултативния център работят и немедицински специалисти:

  • Психолог, който оказва първична психологична помощ и подкрепа на деца с увреждания, хронични заболявания и техните родители или настойници, бременни с проблеми по време на бременността и родилки по време на болничният престой;
  • Социален работник, който предоставя информация и помощ при избор на личен лекар за новороденото, спазването на хигиенно-диетичен режим при отглеждането му и връзка и насочване при необходимост към социални служби и услуги. Домашни посещения.

14 юни 2016 г.

Втора за тази година седмица на отворените врати, посветена на борбата с туберкулозата, обяви МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана. Едноседмична кампания „отворени врати” имаше и през месец март, когато се отбелязва Международният ден за борба с „жълтата гостенка”.

От 13 до 17 юни, от 8 до 13 часа, в най-голямата областна болница в Северозапада всеки може да провери своя статус, съобщи д-р Цветан Петров, специалист в  отделението по пневмология и фтизиатрия .

Прегледите са напълно безплатни, не се изисква направление от личен лекар. Приканват се, дори да нямат видими симптоми, социално слаби хора, които нямат здравни осигуровки, да се възползват от безплатните прегледи, тъй като поради финансовите си затруднения те по-трудно имат достъп до каквато и да е....

31 май 2016 г.

Днес се проведе редовно годишно отчетно събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана.

Няма промяна в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана. Събранието прие доклада и със свое решение освобождава от отговорност членовете на здравния борд.

„От доклада за дейността и финансовите параметри на областната болница за 2015 г. можем да обобщим, че към края на миналата година лечебното заведение е в отлично финансово състояние. Дружеството работи на печалба и няма просрочени задължения”, каза изпълнителният директор д-р Тони Тодоров.
Д-р Тодоров подчерта, че независимо от отрицателната демографска...

27.05.2016 г.

На основание  чл.90 и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал. 7 от ЗЛЗ и Заповед № 166/ 25.05.2016 г. и Правилник за провеждане на конкурси при МБАЛ-АД гр.Монтана обявявам конкурс за длъжността:

І. Началник отделение  по спешна медицина при МБАЛ “Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана при следните условия:

ІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и  събеседване по  разработена тема:

„Развитие и перспектива  на отделението  за 3/три/ годишен период в ....

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 12 май – Световния ден на медицинските сестри, който медицинската общност отбелязва за 51-ви път.

Изказвам благодарност на всички Вас – медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана, за вашия денонощен труд и грижа за болните.

Вие многократно сте се доказали като отговорни и милосърдни професионалисти, на които е поверено човешкото здраве. Вие сте до пациента както в моментите на споделена радост, така и на тревога и страх от изхода на заболяването и загубата на близък.

Пожелавам ви вяра, лична удовлетвореност и увереност, че българското общество оценява по достойнство вашия труд и значимост за здравната система.

Честит празник!

 

Д-р Тодор Тодоров - Изп. директор  на   МБАЛ- АД   Монтана

 

11.май 2016 г.

Новоизграден параклис изцяло с дарения в областната болница в Монтана бе осветен на 11 май - денят, в който църквата почита светите братя Кирил и Методий и е храмовият празник на все още единствения засега действащ храм в града ни.
Параклисът в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД обаче носи името на друг светец – Свети Иван Рилски – закрилник и небесен покровител и на българските лекари. През 1995 г. по инициатива на Българския лекарски съюз денят на св. Иван Рилски – 19 октомври, става ден и на българските....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36