На  24.03.2015 г.

МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ – АД   гр. Монтана

обявява  ден  на  отворените  врати  във  връзка със  световния  ден   за  борба   с туберкулозата.

Ще  се  извършват  безплатни  прегледи  от

08 ч. до 13. 00 ч.

в   корпуса  на  отделението по  пневмология  и фтизиатрия.

Мотото на кампанията е

” Открий,  лекувай,  излекувай!”

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - Монтана търси:

  1. Неонатолог или педиатър за отделение по неонатология;
  2. Лекар или лекар,вътрешни болести  за отделение по вътрешни болести;
  3. Лекар или лекар, невролог за отделение по нервни болести;
  4. Лекар за отделение по спешна медицина;
  5. Лекар или лекар, образна диагностика за отделение по образна диагностика;
  6. Лекар или лекар,уролог за отделение по урология;
  7. Медицински лаборанти;
  8. Рентгенови лаборанти.
  9. Лекар или лекар, хирург за отделение по хирургия


Възнаграждение-съгласно Вътрешните правила за работна заплата.
Болницата е акредитирана за обучение на студенти и специализанти....

8 март 2015

Във връзка с чл. 17(1) от Наредба №1/22.01.2015г.; Д.в. бр. 7/27.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № З-48/09.02.2015г. на изп. директор,

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана  обявява:

І. Свободни длъжности за специализанти по специалности:

1. Лекар, специализант по"урология"                                        - 1

2. Лекар, специализант по"ортопедия и травматология"   -  1

3. Лекар, специализант по"пневмология и фтизиатрия"      - 1

4. Лекар, специализант по"нефрология"                                  -  1

5. Лекар, специализант по"образна дигностика"                   -  1

6. Лекар, специализант по"педиатрия"                                     - 1

7. Лекар, специализант по"хирургия"                                        -  1

8. Лекар, специализант по"анестезиология и интензивно лечение"-  1

            ІІ. Допълнителна информация: г-жа Миланова на  GSM 0884 879 163

            ІІІ. Желаещите да кандидатстват за обявените места да изпращат  документи си на адрес: гр. Монтана, 3400, ул. „Сирма войвода” №4, пощ. кутия 82, или ел. адрес mbalmont@net-surf.net  или на факс 096 307554.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД – МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 26.02.2015 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

1.  Начална цена за месечен наем при цена на кв.метър: .....

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД ГР. МОНТАНА,

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство

Търгът ще се проведе на 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ОТ 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, при следните условия:

1. Начална цена на лек автомобил марка

«Опел Астра» с ДК № М 2115 АК...

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

 

Търгът ще се проведе на 06.02.2015 г. от 13:00 часа в сградата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД-Монтана, при следните  условия:

   1.  Начална цена за месечен наем при цена на......

Фармацевтична компания дари контролен монитор за непрекъснато наблюдение на жизненоважните функции на сърдечната и дихателната система при новородените.
Мониторът е от ново поколение, на стойност няколко хиляди лева. Той ще замени и  допълни съществуващата апаратура за наблюдение на бебетата. В момента отделението разполага с по 4 монитора и пулсометъра.
„Мониторът е абсолютно необходим за наблюдение на „интензивни” деца, без такава апаратура е немислимо да работим”, каза д-р Антоанета Блажева, завеждащ отделението по неонатология.
Д-р Владислав Иванов, мениджър „Ключови клиенти” във фармацевтичната компания – дарител каза, че в Монтана е едно от....

В деня на родилната помощ – Бабинден засвидетелстваме нашата почит и уважение към труда и професионализма на хората, които даряват живот и ни правят щастливи с най-голямото и най-красиво събитие за всеки човек – раждането на нашите деца.

Продължавайте да бъдете все така всеотдайни!

Бъдете здрави и мили, усмихнати и много щастливи!

Честит празник!

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34