28.04.2020 г

Още 25 000 лева дарения за МБАЛ-Монтана постъпиха в периода между 3 и 24 април. Така дотук стойността им е 225 000 лева.

Продължават хуманните жестове от институции и фирми. Даряват и обикновени граждани, като има суми от 20 или 50 лева.

Управителят на болницата д-р Тодоров изказва гореща и поименна благодарност на дарителите, които с високохуманния си жест допринасят за подобряване възможностите за лечение на пациентите и предпазването на медицинските лица, ангажирани в процеса:

Даниел Минков – 100 лв.

Димитър Тодоров Иванов – 20 лв.

Органик БГ ЕООД  - 500 лв.

Йорик Иван Цеков – 6810 лв.

Снежана Любомирова Спасова – 1500 лв.

Община Монтана  - 6000 лв.

ГЛОБАЛ Дистрибютинг ООД – 250 лв.

Антоанета Георгиева Господинова – 6100 лв.

Невена Димитрова Сълова – 50 лв.

Петър Иванов Герасков -  100 лв.

Ей Кей Дивелъпмънт ЕООД – 2000 лв.

Рапонски 2011 ООД -  1000 лв.

„КИЕЗИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД – 2 апарата за неинвазивна вентилация за Отделението по пневмология и фтизиатрия на обща стойност 10 520 лева

23.04.2020 г.

В МБАЛ – Монтана е направена пълна организация за лечение на пациенти със съмнения или потвърдени с корона вирусна инфекция, заяви изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров.

 Има обособен триажен кабинет, оборудван с рентгенов апарат и възможност за лабораторни изследвания, през който преминават пациенти преди да бъдат настанени евентуално след това за лечение в някое от болничните отделения.

 Обособен е сектор към инфекциозно отделение с 14 легла, с изградена кислородна инсталация и отделни боксове за лечение на пациенти с ковид -19. При необходимост може да се ползва и останалият капацитет на инфекциозно отделение от още 22 легла, както и легла в други отделения, определени със заповед на министъра на здравеопазването.

На територията на отделението по урология, което е с временно преустановена дейност, са изградени 4 броя реанимационни поста, напълно оборудвани с реанимационни легла, респиратори, перфузори и всичко необходимо за лечението на тежко болни пациенти, нуждаещи се от....

14.04.2020 г.

За първи път в областната болница в Монтана беше извършена смяна и поставяне на изкуствени колянна и  раменна става.

Операциите са извършени от екипа  на д-р Павел Цочев, с участието на гост хирурзи, в отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.

При протезирането на колянна става д-р Цочев е бил поканил за консултант и д-р Владимир Стефанов от Военномедицинска академия /ВМА/ -София, а за съдействие на екипа на д-р Цочев при смяната на раменна става е дошъл д-р Ивайло Митковски от МБАЛ „Света Анна Варна АД“  от Варна.

Смяна на стави на рамо и коляно се извършват за първи път на територията на цялата област Монтана, подчертаха от лечебното заведение.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Уважаеми сънародници, съграждани, пациенти!

ОСТАНЕТЕ  У ДОМА!

БЪДЕТЕ СОЛИДАРНИ С БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ!

Само преди седмица отбелязахме 7 април – Световния ден на здравето.

Получихме вашите искрени благодарности, цветя, поздравления, аплодисменти!

Ежедневно усещаме подкрепа, солидарност, получаваме дарения, които ни помагат в неравната битка с пандемията COVID - 19.

Всеки ден очакваме с тревога и надежда статистическите данни за България, Европа и целия свят.

Следим с тревога изчерпващите се сили на медиците, недостига на болнични легла, лекарства, консумативи, защитни облекла, невъзможните избори за живот и в най-развитите страни.

Окуражаваме се от постигнатото у нас, въпреки, че епидемията е обхваната почти цялата карта на страната. Даваме ли си отговор защо е така? Оценяваме ли направеното до момента и  своя личен принос за това?

Областните болници в Република България са......

 

ОБЯВА

       Ръководството на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана набира желаещи за работа в Отделението по инфекциозни болести – лекари, медицински сестри и санитари, срещу допълнително възнаграждение.

Справки: в отдел „Човешки ресурси“ на болницата

Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви по случай Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник - 7април. За пореден път Ви благодаря за всеотдайния труд и неуморните грижи, които полагате ежедневно за здравето и живота на хората. В духа на днешния светъл празник Ви пожелавам много здраве, много вяра и оптимизъм, за да постигнем заедно професионална и лична удовлетвореност, да се докажем, като отговорни и милосърдни професионалисти, на които е поверено човешкото здраве!

Бъдете живи и здрави, отлични професионалисти и хора с големи сърца!

Честит Празник!

Д-р Тони Тодоров
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр. Монтана

03.04.2020 г.

На стойност 200 хиляди лева вече са даренията за МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана към дата 02.04.2020 г.

 В битката срещу пандемията от корона вирус с финансови средства са се включили до момента фирми, институции и физически лица от Монтана и страната.

Даренията са под формата на апаратура, оборудване, защитни облекла и парични средства, обобщи днес изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров.

         Управителят на болницата д-р Тодоров изказва гореща и поименна благодарност на дарителите, които с високохуманния си жест допринасят за подобряване възможностите за лечение на пациентите и предпазването на медицинските лица, ангажирани в процеса:

КРОС ООД, гр. Монтана – Апарат за белодробна вентилация (респиратор)- на обща стойност 39 600 лв.

МОНБАТ АД, гр. София – Апарат за белодробна вентилация (респиратор) - на обща стойност 36 000лв.

РАЙОННА колегия на Български лекарски съюз /БЛС/, гр.Монтана - Апарат за белодробна вентилация (респиратор) - на обща стойност 36 000лв. Сумата е събрана чрез дарителска сметка от дарителите:

1. "Алфасист Инженеринг " ООД, гр. София – 10 000 лв.

2. НЕТ-СЪРФ.НЕТ”, гр. Монтана – 6 000 лв.

3.„Водоснабдяване и канализация”, гр. Монтана – 5000 лв.

4. ЧСИ Мая Иванова, гр. Монтана – 5000 лв.

5. Иван Димитров Иванов, гр. Пазарджик – 10 000 лв.
 

ЖАРДЕН ИНВЕСТ ЕООД, гр. София:

  • Монитор - 10 бр.
  • Едноканален перфузор - 2 бр.
  • Едноканален перфузор НК – 2 бр.

Обща стойност на дарението – 20 359, 99 лв.
 

НОТАРИУС ИСКРА ФИДОСОВА, гр. Монтана:

  • Едноканален перфузор – 2 бр.
  • Защитен шлем – 40 бр.

Дарението е на обща стойност – 3 000 лв.
 

КРИД ООД, гр. София - Монитор /немски/ - на стойност 3 400 лв.

ТЕДИ ООД, гр. София:

  • Едноканален перфузор - 8 бр.
  • Монитор /немски/   - 1 бр.

Обща стойност на дарението - 11 000лв.
 

БКК – 95 – ООД, гр. Монтана:

  • Тримоторни болнични легла – 3 бр.

Дарението е  на обща стойност - 7 500 лв.
 

"МЕТАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 95" ЕООД, гр. Монтана:

  •  еднократно медицинско защитно облекло тип гащеризон – 200 бр.
  • многократно водоустойчиво медицинско защитно облекло – 30 бр.

Дарението е на обща стойност - 4 500 лв.
 

ИВАН ТОДОРОВ МЕТОДИЕВ – 50 лв.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА – 3000 лв.

„ХЕЛИОС ПАУЪР“ АД – 10 000 лв.

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА – 20 лв.

ПЕТЯ МАРИНОВА ИЛИЕВА – 100 лв.

ИЛКО ПЛАМЕНОВ МИТЕВ – 100 лв.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА – 950 лв.

ЕМИЛ САВОВ ЯЛНЪЗОВ – 500 лв.

НИКОЛЕТА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА – 600 лв.

„АХАТ ИНВЕСТ“ ЕООД – 5000 лв.

ВЕРОНИКА АНДРЕЕВА ПЕТРОВА – 100 лв.

НАДЕЖДА МАКСИМОВА ЦОЛОВА – 100 лв.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 15000 лв.

Обява

На основание чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки, чл.37 от Закона за счетоводството и чл 19 от Наредба № 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове,   МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ще проведе процедура за избор на регистриран финансов одитор, който да извърши независим  финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет /ГФО/  и на  консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана за 2020 г., при следните условия:

1. Обект на поръчката - услуга. Относно реда за възлагане и сключване на договор е приложима нормата на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Избор на регистриран одитор ще се проведе чрез покана до определени лица. Прогнозната стойност на поръчката е 5100.00 /пет хиляди и сто/ лева  без ДДС. Оферти с ценово предложение по-голямо от 5100.00 /пет хиляди и сто/ лева  без ДДС, няма да се разглежда от комисията.

2. Предмет на поръчката: Избор на регистриран независим финансов одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния ГФО и на  консолидирания финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана за 2020г

3. Кратко описание: Проверката и заверката на ........

Скъпи дами,
Приемете моите сърдечни поздравления по повод Международния ден на жената - 8 март!
Един ден, в който специално засвиделстваме нашата признателност, любов и благодарност към Жената - наша майка, сестра, любима.
Един красив ден, озарен от вашите усмивки и настроение.
Бъдете винаги така красиви, обичани е неповторими!

Д-р Тони Тодоров
изпълнителен директор на
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29