19 октомври 2021 г.

За втора година в условията на епидемия с водосвет на открито пред параклиса „Св. Иван Рилски” в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, беше почетен небесният покровител на България и на българския лекар Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Отец Николай в съслужение отправи молитва към Бог да закриля и дава сили на ръководството на областната болница, на лекарите и медицинските сестри, на целия персонал и всички, които са на първа линия в борбата с вируса. Те се помолиха и за здравето на семействата и близките на медиците, на пациентите и техните семейства и на всички християни и посетители на град Монтана и региона, както и за всички случайни посетители, които преминавайки пред двора на лечебното заведение се присъединиха към колективната молитва пред малкия Божи дом, изграден изцяло с дарения.

“Лекарите днес са живи светци” - каза в божественото си слово отец Николай. А директорът на областната болница д-р Тодор Тодоров им пожела да си вдъхнат още сили и издръжливост в изпитанията на пандемията, да работят всеотдайно с професионализъм и геройство.

Беше осветена икона на Сети Пантелеймон - патрон на аптекарите - която принесе в дар за параклиса 81-годишната Иванка Величкова от Монтана. И както повелява традицията, поръсиха със светена вода изпълнителния директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, представители на ръководството, лекари и медицински специалисти.

Вече четвърт век по инициатива на Българския лекарски съюз църковният празник на св. Иван Рилски – 19 октомври, се чества като Ден на българския лекар и покровител на медиците. Според преданието Свети Йоан Рилски е извършил много чудеса на изцеление и още в средните народът го е е наричал Свети Врач.

Скъпи колеги,

Приемете най-искрените ми и сърдечни поздравления по случай Деня на българския лекар-19октомври!

Пожелавам Ви да сте все така отдадени на Вашето велико дело- да спасявате животи. Да се грижите и помагате на хората. В този труден период върху вас тежи изключително голяма отговорност. Положихте много усилия, поехте много рискове. Поредното доказателство за това е кризата с COVID-19.

Благодаря на всички вас за денонощните ви усилия.

Вашият професионализъм, смелост са дълбоко ценени от всички!

Пожелавам на всички, лично щастие и сили, в името на каузата, която защитавате!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви с Международния ден на Анестезиолога-16 октомври!

Използвам Празника, като повод да изкажа на всички вас своето дълбоко уважение към всеотдайния труд и професионализъм.

 

Вашето високохуманно дело има решаващо значение за преодоляването на проблемите на борбата със страданието. Пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия-да отдавате сили и енергия за здравето и живота на пациентите.

Благодаря на целия екип на ОАИЛ към

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана за техния професионализъм и неуморен денонощен труд.

Надявам се и в бъдеще да продължим успешната си съвместна работа в полза на българските пациенти!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД-гр. Монтана

 

         На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и зап. №589/23.09.2021г. на Изп.директор на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следнита  длъжност:   Лекар, специализант по образна диагностика-1;

2.Изисквания за длъжността: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“.

3. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване

4.Необходими документи за  участие в конкурса:

  - Заявление за участие в конкурса  придружено от следните документи:

 - автобиография по европейски образец;

 -  копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална квалификация „ магистър-лекар“;

 -    документи за стаж,трудов и /или осигурителен съобразно Кодекса на труда;

 -   свидетелство за съдимост;

-   удостоверение за членство в БЛС;

  Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

  5.  Място и  срок за подаване на документи:

- Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок от 01.10.2021г. до 01.11.2021г. вкл.;

 -  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана  ул. „Сирма войвода ” № 4, всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа.

-  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в Направлене „ Човешки ресурси“.

 -  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

     Лице за контакт – Светла Миланова, Ръководител  „Човешки ресурси“ – тел. 096/306880300;

 

  Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ

  Изпълнителен директор на

 „МБАЛ  „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

На основание чл.90и  чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 и 7 от ЗЛЗ, ПУДВР на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана, Правилник за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в  МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана и зап. №588/23.09.2021г. на изп.директор на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр.Монтана .

Публикувана във вестник Конкурент на 24.09.2021г., брой65(5771), год.XXVI

І.Обявявам конкурс за длъжностите:

І.І. Началник отделение:

 1.  Началник отделение  мултипрофилно спешно отделение;

 2.  Началник отделение по акушерство и гинекология;

 3.  Началник отделение по ортопедия и травматология;

 4.  Началник отделение по педиатрия;

 5.  Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение;

 6.  Началник отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина;

І.ІІ. Старши медицински сестри/акшерки:

1. Старши рентгенов лаборант ООД

2. Старша медицинска сестра отделение по.......

Направено е и дарение от името на Г-жа Захаринка Славейкова Димитрова  на стойност 1000 лв.

21 юни 2021 г.

“Бих искал да изкажа голяма и сърдечна благодарност към моите съграждани, колектива на болницата и дружеството на художниците “Тенец”, които ме номинираха и бях удостоен с най-високото отличие “Почетен гражданин на община Монтана”!

В този тържествен ден изказвам благодарност на всички, които откликнаха с чисто сърце на дарителската кампания за набиране на срества за битката с пандемията от ковид-19!

Като лекар ще продължавам със сърце и душа да влагам своите сили, знания и умения за просперитета на лечебното заведение и община Монтана!

Моите колеги, лекарите и медицинските специалисти, наистина са героите на 2020 година! Желая им да продължават с отдаденост и професионализъм да работят за здравето на своите пациенти, а на всички наши съграждани честит празник, да бъдат здрави и хубави летни дни!”

Д-р Тони Тодоров

Изп.-директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД

10.06.21 г.

На 10 юни се проведе редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД -Монтана.

Съгласно предварителния дневен ред, в началото Съветът на директорите представи доклад за дейността на дружеството през тежката пандемична 2020 година. В него са изведени основните предизвикателства, затруднения и успехи, през които премина лечебното заведение, а и цялото общество, през белязаната от световна пандемия 2020 година.

Беше отчетено, че след спад при първия локдаун, наложен през март миналата година, постепенно дейностите се възстановяват в достатъчен обем, което даде възможност за своевременно разплащане към доставчиците без голямо забавяне. Заплатите и допълнителните възнаграждения са изплащани без забавяния и отлагания, включително и допълнителните средства за медиците на първа линия в борбата с ковид-19, които се осигуряват от....

Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10 юни в административната сграда на лечебното заведение.

Според предварителния дневен ред се очаква Общото събрание да приеме доклад от ръководството на болницата за дейността на дружеството през тежката пандемична 2020 година, да одобри годишния финансов отчет,  заверен от регистриран одитор, и приеме решение за разпределение на печалбата, като освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33