18.11.2020 г.

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, със съдействието на община Монтана създава своя собствена PSR-лаборатория, съобщи изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров.

Доставено е цялото необходимо оборудване, но все още се очаква издаването на лиценз от Министерството на здравеопазването, за да заработи.

PSR-лабораторията се намира в микробиологичната лаборатория, която се помещава в пневмофтизиатричния корпус.

Лабораторията е с капацитет 48 броя проби на едно зареждане. Ще се използва за бърза диагностика на новоприети пациенти и на такива със съмнения за развиване на симптоми на ковид-19 от лежащо болните.

Лабораторията ще е достъпна срещу заплащане и за всички, които биха искали да проверят своя статус относно евентуално носителство на коронавирусна инфекция, уточни д-р Тодоров.

17 ноември 2020

Шест стажант-медицински сестри ще подсилят медицинските екипи  в Инфекциозно отделение и отделението по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД в Монтана.
От понеделник, 16 ноември, те вече са включени активно в графиците на двете отделенията, които поемат пациентите с коронавирусна инфекция. Назначени са на трудови договори и ще работят срещу договореното заплащане на длъжност като болногледачи, каза изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров.
Д-р Тодоров изказва гореща благодарност за съпричастността на стажантите, които се включват на помощ в борбата с ковид-19.  Той отново отправи....

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването „МБАЛ „д-р Ст. Илиев”- АД – гр.Монтана

1.ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните  длъжности:

- Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение-1;

- Лекар, специализант по акушерство и гинекология-1;

- Лекар, специализант по кардиология-1;

- Лекар, специализант по нервни болести-1;

- Лекар, специализант по педиатрия-1.

 

 2. Изисквания за длъжността: придобита ....

Хирургът д-р Красимир Каменов и педиатърът д-р Диляна Колева са двамата лекари от МБАЛ “ Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана, номинирани от Българския лекарски съюз за “Лекар на годината 2020”.

Д-р Красимир Каменов е завеждащ хирургическото отделение на МБАЛ-Монтана и зам.-председател на Съвета на директорите в най-голямата областна болница в Северозапада. Той е специалист по обща и по гръдна хирургия, има квалификация по лапароскопска, жлъчно-чернодробна и дуодено-панкреатична хирургия. Отделението по хирургия на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Извършва пълния обем хирургична дейност/диагностична, терапевтична, оперативна/ в областта на общата, детската; съдовата и гръдна хирургия. С дългогодишна история и безспорен авторитет, вече повече от 30 години функционира като Клинична база за следдипломна квалификация и акредитирана база за практическо обучение на специализанти. С усилията на настоящото ръководство, част от което е и д-р Каменов, както и на изпълнителния директор д-р Тони Тодоров, също хирург, операционният блок на отделението е изцяло обновен и модернизиран, съставен от четири.....

19 октомври 2020 г.

С водосвет на открито заради епидемията от корона вирус пред параклиса „Св. Иван Рилски” в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, беше почетен небесният покровител на България и на българския лекар Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Отец Николай и отец Емил отправиха колективна молитва към Бог да закриля областната болница като цяло, лекарите и всички, които са на първа линия с борбата с вируса. Те се помолиха и за здравето на семействата и близките на меидиците, на пациентите и на всички миряни-посетители на малкия Божи дом, изграден изцяло с дарения в двора на болницата. И както повелява традицията, поръсиха със светена вода изпълнителния директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров, представители на ръководството, лекари и медицински специалисти.

Вече четвърт век по инициатива на Българския лекарски съюз църковният празник на св. Иван Рилски – 19 октомври, се чества и като ден на българския лекар. Това не е случайно, защото в средните векове народът е наричал Йоан Рилски -  Свети Врач заради чудесата на изцеление, които е вършил.

Уважаеми колеги !

Честит 19 октомври - Ден за признание към българския лекар.

Скъпи колеги, днес искам да ви изкажа своите искрени благодарности  за неспирния труд и професионализъм,които влагате  в името на здравето на пациента.

Благодаря Ви за отдадеността с която се впускате  в работния процес. 

Да  си лекар е призвание,  вярвайте в себе си, така както пациентите Ви вярват във вас, защото здравето е каузата за която се борим всички.

Продължавайте все така да отстоявате принципите на лекарската професия.

Бъдете един екип  в борбата  за здраве!

Пожелавам Ви много успехи и професионално развитие!

Уважаеми анестезиолози!

Приемете моите сърдечни пожелания за много личностно и професионално развитие.

Развитие в една от най-важните медицински специалности, без която лечението на множество пациенти е немислимо.

Вие правите така, че не само болката, но и притеснението в пациентите да изчезне.

Вие сте хората неотлъчно до тях в едни от най-трудните им моменти.

Бъдете здрави и все така отдадени на професията.

Честит Международния празник!

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

на основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 74 от 04.03.2020 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана и определената начална цена от независим оценител

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ  НА  НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 43 КВ.М., НАХОДЯЩО СЕ В БЛОК № 4  /ЦЕНТРАЛЕН БОЛНИЧЕН КОРПУС/ НА МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД ГР.  МОНТАНА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ НА ДРОГЕРИЯ

Търгът ще се проведена 29.09.2020 г. от 11:00ч. в заседателната зала на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, при следните условия:

1. Начална цена за месечен наем  - 368.00 /триста шестдесет и осем/ лева.

2. Стъпка за наддаване – 20.00 /двадесет/ лева. 

3. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.

4. Срок на закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 07:30ч до 15:00 ч. до 28.09.2020 г. включително.

 Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева, е платима в брой в касата на лечебното заведение, от където се и получава.

5. Депозит за участие – 150 /сто и петдесет/ лева.

Депозита се внася:

  • по банкова сметка на МБАЛ “Др Стамен Илиев”-АД гр. Монтана: 

ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД                     

Сметка:  BG71IABG74741001032600        

BIC : IABGBGSF ,

  • или на касата на МБАЛ “Др Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.

Краен срок за внасяне на депозита – 28.09.2020 г.  включително.

6.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – всеки работен ден от 07:30ч до 16:00 ч. на 28.09.2020 г.включително.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Регистрацията и организацията на работата в дрогерията е отговорност на наемателя.

9. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на  06.10.2020г. от 11:00 часа, в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, с краен срок за приемане на заявленията за участие, закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит – 05.10.2020 г.-  при същите условия.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33