Началник отделение: д-р Иван ГЕОРГИЕВ - специалист по вътрешни болести и нефрология

Специалисти:

  • д-р Михаил ГОРАНОВ - специалист по нефрология
  • д-р Красимир ПЕТКОВ - специализант по нефрология

Старша медицинска сестра: Вера ЙОРДАНОВА

  • Бакалавър „Ръководител на здравните  грижи” и Магистър „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 244


 
 
 

Отделението по нефрология и диализно лечение на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се в инфекциозния корпус на болницата и осъществява следните дейности:

  • лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност;
  • лечение на болни с остра бъбречно недостатъчност;
  • лечение на усложненията на ХБН при пациенти на диализно лечение;
  • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за включване на диализно лечение;
  • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация;
  • лечение на болни с ХБН в додиализния период;
  • хемодиализа, хемоперфузия, хемодиаперфузия, и домашна амбулаторна перитонеална диализа

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.